2de graad Richtingen in doorstroom
3de leerjaar

domeinoverschrijdend

Economische wetenschappen :

binnenkort meer info

Humane wetenschappen:

binnenkort meer info

Latijn:

binnenkort meer info

Moderne talen:

binnenkort meer info

mits goedkeuring door de VLOR

Natuurwetenschappen:

binnenkort meer info


domeingebonden

Bedrijfswetenschappen – domein economie en organisatie :

binnenkort meer info

Technologische wetenschappen – domein STEM:

binnenkort meer info

Inschrijven?

vanaf 25 april
online

Meer informatie

Centrum Leren en Werken
Leerlingbegeleiding
't Leerhuis
2de graad
Dagindeling
Onze 10 leefregels

Facebook

Scroll naar boven