:

Inschrijvingen schooljaar 21-22


Omdat de school over een beperkte infrastructuur beschikt, en omdat we om goed onderwijs te kunnen blijven bieden deze capaciteit niet willen overschrijden, worden vanaf het schooljaar 2021-2022 slechts 185 leerlingen in het 1ste leerjaar van de A-stroom toegelaten.

Voor de inschrijvingen moeten we daarom een aantal voorrangsregels respecteren:

vanaf maandag 1 maart 2021 leerlingen met voorrang:

  • - broers en zussen van leerlingen die nu zijn ingeschreven op onze school (maar ook halfbroers en halfzussen of kinderen die eenzelfde domicilie of voornaamste verblijfplaats hebben)
  • - kinderen van personeelsleden
Link zal verschijnen op Smartschool

vanaf maandag 22 maart 2021 om 20 uur
- alle andere leerlingen voor het 1ste leerjaar van de A-stroom (hierbij is de volgorde van de digitale inschrijving van belang)
- leerlingen voor het 1ste leerjaar van de B-stroom (daar is er geen beperkte capaciteit).

vanaf 25 april 2021 leerlingen van het 2de leerjaar t.e.m. het 7de leerjaar

Alle inschrijvingen gebeuren digitaal.
De link zal hier zichtbaar worden van zodra je kan inschrijven


Beste ouders
Beste leerlingen

Helaas moeten we melden dat het aantal beschikbare plaatsen in 1A van 185 reeds werd ingenomen.

Voor leerlingen of hun ouders die toch nog willen inschrijven blijft het belangrijk zich op de reservelijst te plaatsen. Sommige leerlingen kunnen immers wegvallen door in extremis toch een andere schoolkeuze te maken of door hun getuigschrift basisonderwijs niet te halen.

Wanneer u zich inschrijft op de reservelijst ontvangt u een bevestigingsmail. Onze medewerkers nemen contact op met u zodra de reservelijst wijzigt.

Met vriendelijke groet

Het schoolteam

21-22

Rondleiding op school
(campus Fortstraat)

Maak kennis met de school tijdens een korte rondleiding op campus Fortstraat
zaterdag 24 en zondag 25 april 2021
Onder voorbehoud van de geldende corona veiligheidsmaatregelen!

De rondleiding wordt georganiseerd volgens een reservatiesysteem/tijdslot en is bedoeld voor maximaal 2 volwassenen en 1 jongere.

21-22

Afronden online inschrijving

periode 14 juni - 2 juli 2021

Na uitnodiging door de school wordt een afspraak gemaakt om de online inschrijving af te werken.
Tijdens dit moment zal er ook voldoende tijd worden voorzien om eventuele vragen en bezorgdheden te bespreken.

21-22

GO! atheneum Oudenaarde ...

... waar je meer leert dan enkel kennis


Even niet flauw doen. Je komt natuurlijk naar school om bij te leren. Toch houdt het daar niet op. In het GO! atheneum kijken we veel verder. We leren je zelfstandig denken, voor jezelf opkomen en met anderen samen leren en samen leven. Ambitie, positief kritisch ingesteld zijn, samenwerken en verdraagzaamheid stellen we hierbij centraal.

... met een team dat er echt voor je is


We zijn meer dan een school. In het GO! atheneum willen we je klaarstomen voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Met ons enthousiaste en betrokken team werken we samen aan je toekomst.

... en waar we je meer begeleiden dan je denkt


We vinden het belangrijk dat iederéén zich goed voelt op onze school. Daarom gaan we samen met de jongere, de ouders/voogd en het schoolteam op zoek naar het best mogelijke schooltraject, steeds met oog voor het fysieke en sociaal-emotionele welzijn. We besteden de nodige aandacht aan de onderwijsloopbaan en versterken/stimuleren de leer- en studeervaardigheden van onze leerlingen.

  • - Leerlingbegeleiding
  • - Studiekeuzebegeleiding
  • - Projecten i.f.v. gezondheid
  • - Leren Leren, zorgklassen en huiswerk maken in ‘t Leerhuis

Scroll naar boven