:

Bericht voor nieuwe leerlingen die werden ingeschreven in 1A/2A en hun ouders.

Beste jongeren, beste ouders
Het einde van de zomervakantie komt stilaan in zicht en dit betekent dat het nieuwe schooljaar nadert. De start van een nieuw schooljaar in een nieuwe school is heel bijzonder.
Zoals eerder afgesproken willen we het schooljaar graag samen met u voorbereiden, een gevoel van spanning/onwetendheid wegnemen en de start duidelijk kaderen tijdens een onthaalmoment.
We nodigen jullie uit om deel te nemen aan een online onthaalmoment.
Neem alvast, vanaf woensdag 25 augustus, een kijkje in je mailbox voor de uitnodiging en link (of bij de ongewenste mails). In de loop van de week ontvang je eveneens een uitnodiging met de post.
Leerlingen die starten in 1A technologie of 1A Latijn en de nieuwe leerlingen in 2A kunnen samen met hun ouders/voogd deelnemen op zaterdag 28 augustus om 10 u.
Leerlingen die starten in 1A wetenschappen nemen samen met hun ouder(s)/voogd deel op maandag 30 augustus om 19 u.

21-22

Inschrijvingen schooljaar 21-22


Beste ouder, voogd, begeleider

De mogelijkheid om online voor in te schrijven is afgesloten.
Indien de online voorinschrijving nog niet werd afgerond verwelkomen we jullie graag tijdens de zomervakantie op één van beide campussen.

Je kan op beide campussen terecht voor een nieuwe inschrijving of voor het afronden van een online voorinschrijving:

  • - van 1 t.e.m. 7 juli op weekdagen van 10 tot 13 u en van 14u tot 17u. Op zaterdag van 10 tot 13 u.
  • - vanaf 17 augustus op weekdagen van 10 tot 13 u en van 14u tot 17u. Op zaterdag van 10 tot 13 u.

Voor 1A zijn geen inschrijvingen meer mogelijk.

21-22
21-22

GO! atheneum Oudenaarde ...

... waar je meer leert dan enkel kennis


Even niet flauw doen. Je komt natuurlijk naar school om bij te leren. Toch houdt het daar niet op. In het GO! atheneum kijken we veel verder. We leren je zelfstandig denken, voor jezelf opkomen en met anderen samen leren en samen leven. Ambitie, positief kritisch ingesteld zijn, samenwerken en verdraagzaamheid stellen we hierbij centraal.

... met een team dat er echt voor je is


We zijn meer dan een school. In het GO! atheneum willen we je klaarstomen voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Met ons enthousiaste en betrokken team werken we samen aan je toekomst.

... en waar we je meer begeleiden dan je denkt


We vinden het belangrijk dat iederéén zich goed voelt op onze school. Daarom gaan we samen met de jongere, de ouders/voogd en het schoolteam op zoek naar het best mogelijke schooltraject, steeds met oog voor het fysieke en sociaal-emotionele welzijn. We besteden de nodige aandacht aan de onderwijsloopbaan en versterken/stimuleren de leer- en studeervaardigheden van onze leerlingen.

  • - Leerlingbegeleiding
  • - Studiekeuzebegeleiding
  • - Projecten i.f.v. gezondheid
  • - Leren Leren, zorgklassen en huiswerk maken in ‘t Leerhuis

Scroll naar boven