:

Kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie ontvangen we jullie graag voor een nieuwe inschrijving voor dit schooljaar of voor het bespreken/doorgeven van een andere studiekeuze op één van onderstaande momenten:
- Dinsdag 27 en woensdag 28 december 2022 van 9u tot 12u
- Donderdag 5 en vrijdag 6 januari 2023 van 9u tot 12u

22-23

Infomomenten schooljaar 2023-2024


Infoavond voor 1A campus Fortstraat

- dinsdag 14 maart 2023


Open dag campus Fortstraat

- zondag 23 april 2023


Open avond campus Bergstraat

- vrijdag 2 juni 2023 van 16 tot 20 u.

23-24
22-23

GO! atheneum Oudenaarde ...

... waar je meer leert dan enkel kennis


Even niet flauw doen. Je komt natuurlijk naar school om bij te leren. Toch houdt het daar niet op. In het GO! atheneum kijken we veel verder. We leren je zelfstandig denken, voor jezelf opkomen en met anderen samen leren en samen leven. Ambitie, positief kritisch ingesteld zijn, samenwerken en verdraagzaamheid stellen we hierbij centraal.

... met een team dat er echt voor je is


We zijn meer dan een school. In het GO! atheneum willen we je klaarstomen voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs. Met ons enthousiaste en betrokken team werken we samen aan je toekomst.

... en waar we je meer begeleiden dan je denkt


We vinden het belangrijk dat iederéén zich goed voelt op onze school. Daarom gaan we samen met de jongere, de ouders/voogd en het schoolteam op zoek naar het best mogelijke schooltraject, steeds met oog voor het fysieke en sociaal-emotionele welzijn. We besteden de nodige aandacht aan de onderwijsloopbaan en versterken/stimuleren de leer- en studeervaardigheden van onze leerlingen.

  • - Leerlingbegeleiding
  • - Studiekeuzebegeleiding
  • - Projecten i.f.v. gezondheid
  • - Leren Leren, zorgklassen en huiswerk maken in ‘t Leerhuis

Scroll naar boven