't Leerhuis 2de graad
't Leerhuis 2de graad

Extra ondersteuning voor leerlingen 2de graad.
Vanaf 15.30 uur tot max. 17 uur.

3 mogelijkheden

Stille studie

Heb je nood aan een rustig plekje om te werken, wacht je op vervoer en wil je je tijd zinvol besteden?
Je kan je huistaken maken, je lessen leren, Smartschool raadplegen in aanwezigheid van een opvoeder.

Remediëringslessen (ASO)

Op advies van de klassenraad kunnen voor de vakken Wiskunde, Nederlands, Frans en Engels remediëringslessen aangeboden worden.
Gedurende 2 lesuren per week werken we je bij waar nodig.
Deze remediëringslessen vervangen tijdelijk één keuzevak.

Leren Leren (ASO)

Op advies van de klassenraad kan er aangeboden worden om een sessie Leren Leren te volgen.
Tijdens deze sessie leer je planningen opmaken, leerstof samenvatten en een juiste studiemethode ontwikkelen.
Indien stress je studiewerk belemmert, kan in samenspraak met de leerlingbegeleiding een sessie relaxatieoefeningen aanbevolen worden.

Scroll naar boven