Erasmus+ projecten

Erasmus+ project 7 Thuis- en bejaardenzorg


Leerlingen van 7 BSO Thuis- en bejaardenzorg zijn 14 dagen op stage geweest in Naarden te Nederland in het kader van een buitenlandse stage.
De leerlingen gaan aan de slag in de revalidatiezorg Vivium Naarderheem.
De plaatselijke mentoren leiden de leerlingen op bij de revalidatie van cliënten met CVA, Parkinson, dementie , amputaties, ...
Deze boeiende en leerrijke stage laat ons met een open vizier de verschillen tussen de Belgische en Nederlandse zorg ervaren.


Erasmus+ project 6 Toerisme: GO! Exploring Camping Holidays


Voor de komende schooljaren slaan we samen met enkele partnerscholen de handen in elkaar om onze leerlingen de kans te bieden stage te lopen op een luxecamping in Frankrijk. Ze kunnen hierbij rekenen op de financiële steun van de Europese Commissie dankzij de fondsen van Erasmus+.

Het doel is het opdoen van praktijkervaring en dankzij een buitenlandse stage hen betere kansen te geven op de arbeidsmarkt. Daarnaast is een verbetering van de taalvaardigheid en versterking van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de leerlingen een grote meerwaarde.

In het project ‘GO! Exploring Camping Holidays ligt de focus op campingvakanties. De leerlingen solliciteren voor een stageplaats op een luxecamping waar ze hoofdzakelijk aan de slag gaan als onthaalmedewerker op de campingreceptie.

Alle leerlingen nemen deel aan alle voorbereidende aspecten van de buitenlandse stage. Immers, los van het feit of je als leerling op stage vertrekt naar Frankrijk of in België blijft, de voorbereidende onderdelen behoren tot de te verwerven leerstof.

Gedurende het hele schooljaar vinden maandelijks gezamenlijke activiteiten van de deelnemende scholen plaats: voorbereidende lessen, EMA’s, EHBO-opleiding,

sollicitatiegesprekken, een Meet & Greet meerdaagse, ... Op deze manier leren alle betrokken leerlingen elkaar steeds beter kennen en ontstaan er misschien zelfs nieuwe vriendschapsbanden!

Scroll naar boven