• GO! atheneum Oudenaarde
 • 055 31 11 34 (F)
 • 055 31 21 31 (B)
 • hallo@go-ao.be

1ste leerjaar A-stroom

1ste leerjaar A-stroom

Basispakket :

In het 1ste leerjaar A-stroom wordt een basispakket van 28 u voorzien. Deze basisvorming is voor elke leerling in 1A gelijk, dit ongeacht welke optie wordt gekozen voor keuzevak 1 en 2.

Elke leerling moet op het einde van het schooljaar dezelfde eindtermen behalen, maar de manier waarop kan verschillen. Het schoolteam besteedt de nodige aandacht aan differentiatie zodat elke klas en elke individuele leerling de mogelijkheid krijgt om de nodige leerstof en vaardigheden te verwerven.

Keuzemodules :

Naast de basisvorming kiest elke leerling 2 modules van telkens 2 uur.
Bij keuzevak 1 (2 uur) kiest men uit Latijn, wetenschappen of technologie. Wij delen de klassen in volgens deze keuze waardoor er geen beperking is op het aantal leerlingen per keuze.

Bij keuzevak 2 (2 uur) kan gekozen worden uit 8 opties. Bij elke keuze voorzien wij een maximum aantal leerlingen van 20. Voor lichamelijke opvoeding en media worden telkens 40 leerlingen toegelaten.
Deze keuze is niet bepalend voor de verdere schoolloopbaan. Jongeren krijgen de mogelijkheid om te 'proeven' van een nieuw vak en te ervaren of zij dit meenemen bij hun verdere studiekeuze.

Lessentabel :

Vak Aantal uur per week
Keuzevak 1 (meer info zie tab bovenaan) 2
Keuzevak 2 (meer info zie tab bovenaan) 2
Nederlands 4
Actief burgerschap (meer info zie tab bovenaan) 1
Frans 4
Engels 2
Geschiedenis 1
Aardrijkskunde 2
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Creatieve vorming (plastische & muzikale opvoeding) 2
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Wiskunde verdieping / remediëring 1
Totaal per week 32

Klik op een keuzevak voor meer info

In het eerste jaar bieden we 2 uur of 4 uur Latijn aan. Beide opties vormen een perfecte voorbereiding op de cursus van 5 uur klassieke talen in het tweede jaar, waar naast Latijn ook Grieks wordt aangeboden.

Latijn als keuze 1 of 2 (cursus van 2 uur) kan beschouwd worden als een initiatie in de Romeinse taal en cultuur. Via onderzoekend leren behandelen we een 3-tal relevante culturele thema’s waarrond korte, soms vereenvoudigde, betekenisrijke teksten van antieke schrijvers gelezen worden. Aandacht wordt hierbij besteed aan de invloed van de Romeinse taal en cultuur op ons dagelijks leven en Westerse denken en handelen. Het basisvocabularium dat aangeleerd wordt, bestaat uit woorden die frequent voorkomen in de behandelde teksten, en waar mogelijk wordt ook daar verwezen naar sporen van die woorden in ons taalgebruik. Er wordt een grammaticaal referentiekader opgebouwd dat volstaat voor een verder doorgedreven studie van de grammatica in het tweede jaar.

Latijn als keuze 1 en 2 (cursus van 4 uur) biedt ruimte voor een 5-tal culturele thema’s die, via onderzoekend leren, worden behandeld en geïllustreerd met waardevolle authentieke teksten, evoluerend in moeilijkheidsgraad. Het actualiseren van de culturele thema’s is ook hier een doelstelling. Het basisvocabularium dat wordt aangeleerd bestaat enkel uit Latijnse woorden die frequent voorkomen in de behandelde teksten, met bijzondere aandacht voor verwantschap met woorden in ons taalgebruik. Hoewel de grammatica de lectuur dient en niet omgekeerd, neemt in deze cursus de studie van het Latijnse taalsysteem met zijn grammaticale bijzonderheden een belangrijke plaats in. De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de noodzaak om in een Latijnse zin ieder woord grondig te bestuderen om te komen tot een zo juist mogelijke weergave ervan in het Nederlands. Dit biedt als unieke meerwaarde het ontwikkelen van een analytische en probleemoplossend denkvermogen dat vakoverschrijdend is.
 • Een memohouder ontwerpen.
 • Een soldeeroefening maken.
 • Ontwerpen en maken van een ''Pinball'' Flipper
 • ..
Wil je meer weten over de onderdelen van een boormachine, haardroger of ander toestellen? Je gaat ze leren demonteren, onderzoeken, maar vooral weer monteren.

Technologie is niet weg te denken uit het dagelijkse leven.

Ben je creatief en handig?

Dan is technologie zeker een vak voor jou.
 • Ben je nieuwsgierig naar de bouw van een vogelei?
 • Hoe ziet een cel van een ajuin of een pantoffeldiertje eruit, door een microscoop bekeken?
 • Zijn huishoudproducten gevaarlijk?
 • ...
In de keuzemodule wetenschappen ontdek je de wetenschappelijke methode. Via onderwerpen uit de biologie, fysica en chemie bestudeer je de natuur rondom jou. Je leert experimenten uitvoeren, op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen en bewerken. Uit de resultaten haalt een wetenschapper besluiten.

Via onderzoek kom je het antwoord op al deze vragen te weten. Je leerkracht zal nagaan of je nauwkeurig en zelfstandig kan (samen)werken, verwoorden wat je waarneemt, ... en merken of er een wetenschapper in jou schuilt.

Klik op een keuzevak voor meer info

In het eerste jaar bieden we 2 uur of 4 uur Latijn aan. Beide opties vormen een perfecte voorbereiding op de cursus van 5 uur klassieke talen in het tweede jaar, waar naast Latijn ook Grieks wordt aangeboden.

Latijn als keuze 1 of 2 (cursus van 2 uur) kan beschouwd worden als een initiatie in de Romeinse taal en cultuur. Via onderzoekend leren behandelen we een 3-tal relevante culturele thema’s waarrond korte, soms vereenvoudigde, betekenisrijke teksten van antieke schrijvers gelezen worden. Aandacht wordt hierbij besteed aan de invloed van de Romeinse taal en cultuur op ons dagelijks leven en Westerse denken en handelen. Het basisvocabularium dat aangeleerd wordt, bestaat uit woorden die frequent voorkomen in de behandelde teksten, en waar mogelijk wordt ook daar verwezen naar sporen van die woorden in ons taalgebruik. Er wordt een grammaticaal referentiekader opgebouwd dat volstaat voor een verder doorgedreven studie van de grammatica in het tweede jaar.

Latijn als keuze 1 en 2 (cursus van 4 uur) biedt ruimte voor een 5-tal culturele thema’s die, via onderzoekend leren, worden behandeld en geïllustreerd met waardevolle authentieke teksten, evoluerend in moeilijkheidsgraad. Het actualiseren van de culturele thema’s is ook hier een doelstelling. Het basisvocabularium dat wordt aangeleerd bestaat enkel uit Latijnse woorden die frequent voorkomen in de behandelde teksten, met bijzondere aandacht voor verwantschap met woorden in ons taalgebruik. Hoewel de grammatica de lectuur dient en niet omgekeerd, neemt in deze cursus de studie van het Latijnse taalsysteem met zijn grammaticale bijzonderheden een belangrijke plaats in. De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de noodzaak om in een Latijnse zin ieder woord grondig te bestuderen om te komen tot een zo juist mogelijke weergave ervan in het Nederlands. Dit biedt als unieke meerwaarde het ontwikkelen van een analytische en probleemoplossend denkvermogen dat vakoverschrijdend is.
Kunst en cultuur … is een zaak voor iedereen

 • Animatiefilms : hoe werkt dat, hoe is dit geëvolueerd?
 • Schuilt er een Margritte in jou?
 • The Voice : ook voor jou een uitdaging?
Kunst en cultuur is een wezenlijk onderdeel van de maatschappij...

We willen dat onze leerlingen zich erin verdiepen of zelf kunst creëren. We doen dit vanuit de overtuiging dat kunst verwondert, verrijkt en confronteert.

We willen de leerlingen zoveel mogelijk laten proeven van kunst en cultuur. In de vakken muzikale en plastische opvoeding zien we het als onze taak om dit alles te verbinden waardoor leerlingen toegang krijgen tot een grote diversiteit aan cultuuruitingen.

 • Hoe komen die schoenen in je kast?
 • Hoe werkt de wereldwinkel?
 • Waarom zijn sommige supermarkten zo goedkoop?
Op deze vragen ontdek je in het vak ondernemen zeker een antwoord. Je leerkracht wordt je coach in een project waarin je je eigen talenten leert kennen. Daarnaast starten we een eigen onderneming waar je leert een echte verkoper te zijn. We leren je omgaan met je zakgeld en wat je ermee moet doen. Kortom, je komt te weten hoe economie werkt.

Organiseer jij graag? Werk je graag samen? Heb je zin voor initiatief?

Dan ben jij de persoon die wij zoeken. Jij bent vast een prima ondernemer!


Klik op de play knop of ga van slide naar slide

 • De voedingsdriehoek : hoe zit dat eigenlijk?
 • EHBO: hoe doe je dat, wie kan je ermee helpen?
 • Sorteren en recycleren: is dat nodig?
 • ...
Vind je gezonde voeding belangrijk? Ben je nieuwsgierig naar andere culturen? Heb je respect voor de natuur en de samenleving? Ben je een geboren organisatietalent? Wil je zelfstandig leren werken of hou je van werken in groep? Ga je enthousiast nieuwe uitdagingen aan?

Is het antwoord “JA”? Dan ben JIJ de persoon die wij zoeken!

Krijg meer inzicht in je eigen kunnen en wij helpen jou een betere keuze te maken in je latere studie- en beroepsmogelijkheden.
 • Zwemmen
 • Atletiek
 • Balsporten
 • ...
Onderzoek wijst het uit: de fysieke conditie van de schoolgaande jongeren gaat er nog steeds op achteruit. Om hieraan iets te doen kan je op onze school kiezen voor 2 uur extra sport.

In deze extra uren sport diepen we enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding aan bod komen verder uit, anderzijds maken we kennis met andere, nieuwe sporten.

1e graad (+2u): In de eerste graad staan de basisvaardigheden voorop: zwemmen, lopen, springen, gooien en balvaardigheid
In het 1e jaar: zwemmen (schoolslag, (rug)crawl), atletiek en ploegsporten (basket- en voetbal + hockey + ...)

Jaarlijks wordt hier een wedstrijd aan gekoppeld om de evolutie te zien. Er wordt deelgenomen aan een zwemtoernooi en aan enkele atletiektoernooien georganiseerd door SVS.
 • Een klankbox maken
 • Programmeren in scratch (een klein verhaal maken)

Lijkt dit jou wat of weet je niet waarover het gaat? Dan is technologie misschien wel iets voor jou.
Verschil met het vak techniek:
Technologie kan worden opgevat als ‘de wetenschap van techniek’ en is gericht op een specifiek doel.

Technologie gaat meer om de ontwikkeling van de techniek met behulp van wetenschap.
Bijvoorbeeld: een technologisch probleem is een zonnecel met een zonnecel aan de hand van voorschriften.

We werken volgens de STEM-didactiek:
Leerlingen ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen door een actieve, onderzoekende en samenwerkende rol op te nemen.

Leerlingen gaan hierbij eerst door een proces van vragen stellen, observeren, analyseren en verklaren, daarna trekken ze conclusies en stellen ze vervolgvragen. Er is continu aandacht voor reflectie. Zowel leerkrachten als leerlingen evalueren actief in hoeverre nieuwe kennis en vaardigheden zijn verworven.
Bonjour! Hello!

 • Hou jij van de taalvakken Engels en Frans?
 • Werk je graag aan kleine projecten?
 • Heb je een creatief kantje?
Chouette!

Dan is dit keuzevak iets voor jou.

We gaan focussen op vaardigheden zoals spreken en schrijven om zo deze talen beter te beheersen, op een leuke en creatieve manier. Hier kan je jezelf verdiepen in de cultuur van de Frans- en Engelstaligen.

Muziek, poëzie, theater, film en meer komen aan bod. Nice!

We’re looking forward to seeing you.
A bientôt!
 • Mediawijs rond nieuwe media
 • Vloggen, bloggen en podcasts maken en op Youtube zetten
 • Fotografie met onze smartphone
 • Werken met green screen
 • Korte films maken en monteren
 • Virtual reality en 360° films
 • ...
Ben je niet bang om voor de camera te staan?
Wil je een vlogger of youtuber worden?

Sociale media hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Het is dan ook belangrijk dat jongeren hier op een goede manier mee leren omgaan. We leren in dit keuzevak ook hoe omgaan met die sociale media:
 • Zijn we mediawijs genoeg?
 • Herkennen we fake news?
 • Hoe zit het met mijn privacy?
 • Kan ik zomaar alles gebruiken van het internet?
 • Hoe zit het met auteurs- of portretrecht?
We leren je de digitale geletterdheid van de 21e eeuwse vaardigheden zoals ‘mediawijsheid’, ‘ict-basisvaardigheden’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’.

Actief burgerschap :

 • Week tegen pesten
 • Mediawijsheid
 • De verkiezingen
 • Diversiteit binnen onze samenleving
 • Respect en verdraagzaamheid

Dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen. Wij willen onze leerlingen leren samenleven, ze stimuleren tot positief kritische individuen en ze laten ontwikkelen tot actieve burgers. Hiervoor vertrekken wij vanuit de basiswaarden van onze samenleving:

 • Democratie, waarin een samenleving positief omgaat met haar burgers, ondanks tegengestelde belangen en machtsverhoudingen;
 • Participatie, die van de burger een grote betrokkenheid en engagement bij de samenleving vraagt;
 • Identiteit, die de wisselwerking tussen de vrijheid van het individu en zijn omgeving aanspreekt.

Differentiëring in 1A :

Alle leerlingen in 1A volgen dezelfde lessentabel en gebruiken dezelfde werkboeken voor de basisvakken.

Iedereen in 1A moet de eindtermen behalen, maar de weg er naar toe kan verschillen. Sommige leerlingen hebben nood aan extra uitdaging of verdieping. Anderzijds zijn er leerlingen die een extra steuntje, een hulpmiddel of herhalende oefeningen nodig hebben. We verliezen het individueel talent niet uit het oog.

Werkboeken, toetsen en examens voorzien voldoende differentiatie. Tijdens de ure n differentiatie wordt wiskunde en Frans gedurende 1 uur per week in een andere setting gegeven. Over de klassen heen worden groepen gemaakt van leerlingen met ongeveer hetzelfde talent voor deze vakken. Voor de ene groep wordt meer uitdaging aangeboden, voor een andere groep kan herhalend/remediërend worden gewerkt.

Inschrijven?

Van 1 tot 7 juli
en vanaf 17 augustus
op beide campussen

Meer informatie

Leerlingbegeleiding
't Leerhuis
Dagindeling
Onze 10 leefregels

Facebook

Scroll naar boven