2de leerjaar A-stroom

2de leerjaar A-stroom

De verschillende richtingen in het 2de leerjaar A-stroom :

Je hebt de basisvorming en dan een richtinggedeelte waar je 5u een verkenning hebt.
In sommige richtingen heb je nog een een keuzevak van 2u.

Klik op een richting voor meer info over de 5 extra uur

Je leert Latijnse en/of Griekse teksten begrijpen.
Je onderzoekt de taal en de cultuur.
Je krijgt inzicht in de invloed van de Grieken en de Romeinen op hedendaagse culturen.
Wie voor deze richting kiest, interesseert zich voor talen en wetenschappen.
Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren en je vergelijkt aspecten van het dagelijkse leven.
Je leert communiceren in het Frans en Engels.
Je leert over literatuur, verhalen, gedichten …
Tot slot kan je van taal genieten en er creatief mee aan de slag gaan.
Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën. De onderzoeken kaderen binnen de wetenschapsvakken: biologie, fysica en chemie.
Wat is massadichtheid? Waarom is voeding noodzakelijk? Hoe gedraag je je in een labo?
Na het volgen van deze richting heb je een zicht in je wetenschappelijke vaardigheden en inzichten.
STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics.
Je onderzoekt technisch- wetenschappelijke uitdagingen.
Je leert bestaande en/of eigen ideeën omzetten in een prototype.
Je verkent methoden om te onderzoeken en te ontwerpen.
Je maakt kennis met de drie wetenschapsdomeinen via verschillende thema’s en projecten.
Je ontdekt waar STEM belangrijk is: mechanica, elektronica, ICT, biologie, biochemie ...
Als je voor economie en organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaaleconomische realiteit en actualiteit. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid.
Je bekijkt hoe de behoeften van de consument worden beïnvloed door de steeds veranderende maatschappij, de technologische ontwikkelingen en de digitalisering.
Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je denkt na over de impact op de lokale en buitenlandse economie als consumenten kiezen voor binnenlandse en buitenlandse producten. Je illustreert de weg die goederen of diensten afleggen vooraleer ze bij de consument komen. Je onderzoekt de motieven van ondernemers om een onderneming te starten en hoe een onderneming inspeelt op de trends in de maatschappij.
Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht voor ondernemerschap tijdens een ondernemend project. Je komt te weten dat er een lokale, nationale en internationale overheid is die een rol speelt in de economie.
Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

Deze richting sluit later aan bij de richtingen binnen de bedrijfswetenschappen en economische wetenschappen, ze sluit anderzijds ook geen andere studierichtingen uit.

Leerwerkboek: LIFT. Bekijk hier de inhoudstafel
In de basisoptie maatschappij en welzijn staat het welzijn voor en van de mens in de maatschappij centraal. Je leert er een persoonlijke en gezonde levensstijl ontwikkelen met aandacht voor lichamelijk, psychisch, sociaal en emotioneel welzijn. Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen. Er is ook aandacht voor communicatieve vaardigheden en het reflecteren van eigen handelen. De leerlingen maken kennis met gezonde voeding, de voedingsdriehoek, de bewegingsdriehoek, het gedragswiel en de geluksdriehoek.

Het is een verkennend vak dat later aansluit bij de studierichtingen humane wetenschappen, maatschappij en welzijn en zorg en welzijn.

Er wordt gewerkt met de handboekjes LEF!. Hierin zijn er 5 grote modules die uitgewerkt zijn in verschillende theoretische en praktische projecten: ‘Uit de veren!’, ‘Lekker in je vel’, ‘Wie ben ik?’ , ‘Lief zijn!’ en ‘Jong!
STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
Je gaat technisch-wetenschappelijke uitdagingen aan.
Je onderzoekt prototypes (modellen) en je leert technieken om ze te ontwerpen en te maken.
Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld bij informatie- en communicatietechnologie (ICT).

STEM-technieken is meer gericht op de praktijk dan STEM-wetenschappen.
Je leert over elektriciteit in theorie en praktijk.
Je leert in het vak mechanica over metalen en kunststoffen en hoe je ze kan gebruiken.

Lessentabel :

Vak KLTA MTWE STEM ECOR MAWE MEEL
Keuzevak (meer info zie tab bovenaan) of remediëring (°) 2 2 2 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Burgerschap 1 1 1 1 1 1
Frans 3 * 3 * 3 * 3 * 3 * 3 *
Engels 2 2 2 2 2 2
Historsch bewustzijn (Geschiedenis) 1 1 1 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Wiskunde 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 *
Wetenschappen 1 1 1 1 1 1
Plastische opvoeding 1 1 1 1 1 1
Techniek en mediawijsheid 2 2 2 2 2 2
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Economische en financiële geletterdheid 1 1 1 1 1 1
Latijn & Grieks +5 - - - - -
Engels - +2 - - - -
Frans - +1 - - - -
Wetenschappen - +2 - - - -
STEM ** - - +5 - - -
Economie en organisatie - - - +5 - -
Maatschappij en welzijn - - - - +5 -
Mechanica-elektriciteit - - - - - +5
Totaal per week 32 32 32 32 32 32
* waarvan 1 uur differentiatie
** STEM = Science, Technology, Engineering en Mathematics
(°) enkel na beslissing of advies klassenraad

Klik op een keuzevak voor meer info

Voor sommige vakken zoals Nederlands, wiskunde of Frans kan je binnen het rooster van 32 lesuren een remediëringstraject volgen. Dit kan voor leerlingen uit het eerste leerjaar met een A-attest, maar met een verplicht remediëringstraject.
Voor andere leerlingen gebeurt het volgen van de remediëring steeds in overleg met leerkracht, leerling, ouder en leerlingbegeleiding.
Bereid je voor en proef van houtbewerking.

Kijk eens rond in je omgeving. Je zal zien dat in elke woning, in elk gebouw hout verwerkt is.
Deuren en ramen, daken, terrassen, omheiningen, trappen, keukens, kasten, meubelen tot volledige gebouwen.

Overal kom je wel iets tegen dat uit hout is gemaakt, zowel binnen als buiten een gebouw. Onvoorstelbaar hoe creatief je met een houten plank kan omgaan.

In dit keuzevak maak je leuke, bruikbare werkstukken in verschillende houtsoorten en plaatmateriaal. De materialen worden bewerkt met handgereedschappen, maar soms wordt er ook met elektrisch aangedreven machines gewerkt.
Hierdoor kan je je talent en passie voor houtbewerking ontdekken en schuilt er mogelijk een vakman in jou.
 • Experimenteer je graag met programma’s op een computer?
 • Heb je 10.000 apps op je smartphone?
 • Ben je geboeid door fotografie?
 • Check je dagelijks de nieuwste mediasnufjes?
 • Ben je niet bang om voor een camera te staan?
 • Wil je vlogger of youtuber worden?
 • ...
We kunnen ons bijna geen leven meer inbeelden zonder smartphoneappjes, Facebook of 4G. In het keuzevak media leren de leerlingen op een veilige en speelse manier omgaan met alles wat de internetwereld te bieden heeft. Digitale geletterdheid is in de 21ste eeuw een van de belangrijkste vaardigheden.

Tijdens de lesuren vloggen en bloggen we met programma’s als Paint 3D, Google apps, canva.com, fotografieprogramma’s, podcasts, stopmotion en allerhande apps voor de smartphone.

Op school hebben we ook een volledig uitgerust medialokaal om alle eindtermen te realiseren.

Dit vakinhoud is hetzelfde in het eerste en tweede leerjaar.
Dit vak spreekt de ondernemingszin van de leerlingen aan. De leerlingen geraken vertrouwd met ondernemerschap en bijhorende competenties. We prikkelen en voeden de ondernemersgeest van de jongeren aan de hand van projecten. De projecten stimuleren ook het financieel bewustzijn van de leerlingen.

Actieve lessen, samenwerking, creativiteit, ontdekken, verkoopmomenten organiseren, acties ondernemen, probleemoplossend denken, ter plaatse gaan kijken en meewerken, bedrijfsbezoeken, ondernemers voor de klas,…

Ook de persoonlijkheid van de leerlingen en vooral hun kwaliteiten worden aangesproken. Talenten moeten de kans krijgen ontdekt te worden en vooral om te groeien. Met het vak ondernemen willen we de leerlingen de kans geven op zoek te gaan naar hun eigen talenten en deze ontwikkelen.

Vanaf het tweede jaar ligt de focus volledig op het ondernemen.

Dromen – doen – durven en doorzetten!
 • Zwemmen
 • Atletiek
 • Balsporten
 • ...
Onderzoek wijst het uit: de fysieke conditie van de schoolgaande jongeren gaat er nog steeds op achteruit. Om hieraan iets te doen kan je op onze school kiezen voor 2 uur extra sport.

In deze extra uren sport diepen we enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding aan bod komen verder uit, anderzijds maken we kennis met andere, nieuwe sporten.

1e graad (+2u): In de eerste graad staan de basisvaardigheden voorop: zwemmen, lopen, springen, gooien en balvaardigheid
In het 2e jaar: zwemmen (uithoudingszwemmen, reddend zwemmen), atletiek en ploegsporten (volleybal-handbal + badminton + ...)

Jaarlijks wordt hier een wedstrijd aan gekoppeld om de evolutie te zien. Er wordt deelgenomen aan een zwemtoernooi en aan enkele atletiektoernooien georganiseerd door SVS.
 • Hoe kan je je goed voelen in je vel?
 • Wat is een gezonde levensstijl?
 • Ben je creatief en sociaal?
 • ...
Dan is dit keuzevak iets voor jou.

In het tweede leerjaar leggen we de focus op de voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek.

Steek je handen uit de mouwen en tover mooie en gezonde gerechtjes op tafel. Leer jezelf beter kennen.
Hoe kan je lief zijn voor jezelf, voor de anderen en voor de wereld?
Kom meer te weten over EHBO en het menselijk gedrag.
Leer sociale en communicatieve vaardigheden toepassen in verschillende situaties.
 • Wat vinden we in braakballen van roofvogels?
 • Hoe werken duurzame energiebronnen?
 • Welke tandpasta is het best voor ons gebit?
 • ...
In de keuzemodule wetenschappen ontdek je de wetenschappelijke methode. Via onderwerpen uit de biologie, fysica en chemie bestudeer je de natuur rondom jou. Je leert experimenten uitvoeren, op een correcte manier waarnemen, resultaten verzamelen en bewerken. Uit de resultaten haalt een wetenschapper besluiten.

Via onderzoek kom je het antwoord op al deze vragen te weten. Je leerkracht zal nagaan of je nauwkeurig en zelfstandig kan (samen)werken, verwoorden wat je waarneemt, ... en merken of er een wetenschapper in jou schuilt.
 • Ben je een grote liefhebber van muziek?
 • Luister je de hele dag naar nieuwe liedjes?
 • Of speel je misschien zelf een instrument?
 • ...
Dan is het muzieklab misschien wel iets voor jou. We vertrekken vanuit verschillende thema’s binnen de muziek. We gaan:
- muziek beluisteren en analyseren
- vocaal en instrumentaal musiceren
- muzikaal experimenteren
- instrumenten bouwen
- filmpjes maken.

In elk geval zal jouw muzikaal gevoel en creativiteit serieus op de proef gesteld worden. Een muzikale achtergrond is niet nodig, maar kan wel handig zijn.

Voel je je hierdoor aangesproken? Aarzel niet, maar kies voor het muzieklab!
Een reis van de oertijd tot nu...
Ben je klaar om in de teletijdmachine te stappen? Dan is ‘Vroeger en zo’ zeker iets voor jou.
 • Leer en creëer samen de puzzel van de geschiedenis.
 • Zoek je weg door het verleden van Oudenaarde.
 • Slenter door een prehistorisch dorp.
 • Word verbaasd door de schilderkunst van de grote meesters.
 • Breng verslag uit van de wereldgebeurtenissen van vroeger tot nu.
‘Vroeger en zo’ neemt je mee terug in de tijd: door te doen, te beleven, te snuisteren en te ontdekken word je een kei in de wereld van toen en nu.

Onze infobrochure 1ste graadInschrijven?

schooljaar 24-25
1A: vanaf 4/3 op website
of tijdens infomoment 12/3 of opendag 21/4


naar inschrijvingspagina voor 1A

Meer informatie

Leerlingbegeleiding
't Leerhuis
Dagindeling
Onze 10 leefregels

Scroll naar boven