• GO! atheneum Oudenaarde
 • 055 31 11 34 (F)
 • 055 31 21 31 (B)
 • hallo@go-ao.be

2de leerjaar A-stroom

2de leerjaar A-stroom

De verschillende richtingen in het 2de leerjaar A-stroom :

Je hebt de basisvorming en dan een richtinggedeelte waar je 5u een verkenning hebt.
In sommige richtingen heb je nog een een keuzevak van 2u.

Klik op een richting voor meer info over de 5 extra uur

Je leert Latijnse en/of Griekse teksten begrijpen.
Je onderzoekt de taal en de cultuur.
Je krijgt inzicht in de invloed van de Grieken en de Romeinen op hedendaagse culturen.
Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren.
Je leert communiceren in het Frans en Engels.
Je leert over literatuur, verhalen, gedichten …
Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
Je ontdekt waar natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.
STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
Je onderzoekt technisch- wetenschappelijke uitdagingen.
Je leert ideeën omzetten in een prototype.
Je verkent methoden om te onderzoeken en te ontwerpen.
Je ontdekt waar STEM belangrijk is
 • mechanica
 • elektronica
 • ICT
 • biologie
 • biochemie

STEM-wetenschappen is meer gericht op theorie.
Industriële wetenschappen
 • Je krijgt wetenschappelijke inzichten.
 • Je leert wiskundige principes die aan de basis liggen van industriële technologie.

Techniek-wetenschappen
 • Je leert hoe je wetenschappelijk onderzoek doet naar planten en dieren, bodem, lucht en water, gassen en elektriciteit, warmte, verbranding …
 • Je leert proefapparatuur opstellen.
 • Je leert verschillende meettechnieken gebruiken.
 • Je leert resultaten interpreteren en verwerken.
Verkennend vak:
 • Sluit aan-bij de latere economische en bedrijfsrichtingen
 • Sluit later geen andere opties of richtingen uit

6 Grote thema’s:
 • De economische kringloop
 • De consument
 • Ondernemingen en organisaties
 • De overheid
 • Het buitenland
 • Verkennend ondernemerschap
  •   - Kennismaking enkele ICT-vaardigheden
  •   - Projectmatige benadering

Leerwerkboek: LIFT. Bekijk hier de inhoudstafel
Je onderzoekt:
 • het sociale gedrag van mensen
 • menselijke relaties

Je leert wat een gezonde en persoonlijke leefstijl is.
Je oefent sociale en communicatieve vaardigheden.
STEM = Science, Technology, Engineering, Mathematics
Je gaat technisch-wetenschappelijke uitdagingen aan.
Je onderzoekt prototypes (modellen) en je leert technieken om ze te ontwerpen en te maken.
Je ontdekt waar STEM belangrijk is, bijvoorbeeld bij informatie- en communicatietechnologie (ICT).

STEM-technieken is meer gericht op de praktijk dan STEM-wetenschappen.
Je leert over elektriciteit in theorie en praktijk.
Je leert in het vak mechanica over metalen en kunststoffen en hoe je ze kan gebruiken.

Lessentabel :

Vak KLTA MTWE STEM ECOR MAWE MEEL
Keuzevak (meer info zie tab bovenaan) - - - 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4 4 4
Burgerschap 1 1 1 1 1 1
Frans 3 * 3 * 3 * 3 3 3
Engels 2 2 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 1 1 1
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
Wiskunde 4 * 4 * 4 * 4 * 4 * 4 *
Wetenschappen 2 2 2 1 1 1
Plastische opvoeding 1 1 1 1 1 1
Techniek en mediawijsheid 2 2 2 2 2 2
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Economische en financiële geletterdheid 1 1 1 1 1 1
Latijn & Grieks +5 - - - - -
Engels - +2 - - - -
Frans - +1 - - - -
Wetenschappen - +2 - - - -
STEM ** - - +5 - - -
Economie en organisatie - - - +5 - -
Maatschappij en welzijn - - - - +5 -
Mechanica-elektriciteit - - - - - +5
Totaal per week 32 32 32 32 32 32
* waarvan 1 uur differentiatie
** STEM = Science, Technology, Engineering en Mathematics

Klik op een keuzevak voor meer info

Voor sommige vakken zoals Nederlands, wiskunde of Frans kan je binnen het rooster van 32 lesuren een remediëringstraject volgen. Dit kan voor leerlingen uit het eerste leerjaar met een A-attest, maar met een verplicht remediëringstraject.
Voor andere leerlingen gebeurt het volgen van de remediëring steeds in overleg met leerkracht, leerling, ouder en leerlingbegeleiding.
Bereid je voor en proef van houtbewerking.

Kijk eens rond in je omgeving. Je zal zien dat in elke woning, in elk gebouw hout verwerkt is.
Deuren en ramen, daken, terrassen, omheiningen, trappen, keukens, kasten, meubelen tot volledige gebouwen.

Overal kom je wel iets tegen dat uit hout is gemaakt, zowel binnen als buiten een gebouw. Onvoorstelbaar hoe creatief je met een houten plank kan omgaan.

In dit keuzevak maak je leuke, bruikbare werkstukken in verschillende houtsoorten en plaatmateriaal. De materialen worden bewerkt met handgereedschappen, maar soms wordt er ook met elektrisch aangedreven machines gewerkt.
Hierdoor kan je je talent en passie voor houtbewerking ontdekken en schuilt er mogelijk een vakman in jou.
 • Mediawijs rond nieuwe media
 • Vloggen, bloggen en podcasts maken en op Youtube zetten
 • Fotografie met onze smartphone
 • Werken met green screen
 • Korte films maken en monteren
 • Virtual reality en 360° films
 • ...
Ben je niet bang om voor de camera te staan?
Wil je een vlogger of youtuber worden?

Sociale media hebben een steeds grotere impact op ons dagelijks leven. Het is dan ook belangrijk dat jongeren hier op een goede manier mee leren omgaan. We leren in dit keuzevak ook hoe omgaan met die sociale media:
 • Zijn we mediawijs genoeg?
 • Herkennen we fake news?
 • Hoe zit het met mijn privacy?
 • Kan ik zomaar alles gebruiken van het internet?
 • Hoe zit het met auteurs- of portretrecht?
We leren je de digitale geletterdheid van de 21e eeuwse vaardigheden zoals ‘mediawijsheid’, ‘ict-basisvaardigheden’, ‘informatievaardigheden’ en ‘computational thinking’.
Voor ondernemen 2de jaar gaan we al meer richting "mini-onderneming" en starten ze stap voor stap een eigen bedrijfje op met een eigen vooropgesteld einddoel. Ze stellen een businessplan op, op basis van het vereenvoudigd Business Model Canvas (BMC), begeleid door bekende en plaastelijke ondernemingen. Het is een verdiepend leertraject ondernemen, waarbij ‘learning by doing’ centraal staat.
 • Zwemmen
 • Atletiek
 • Balsporten
 • ...
Onderzoek wijst het uit: de fysieke conditie van de schoolgaande jongeren gaat er nog steeds op achteruit. Om hieraan iets te doen kan je op onze school kiezen voor 2 uur extra sport.

In deze extra uren sport diepen we enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding aan bod komen verder uit, anderzijds maken we kennis met andere, nieuwe sporten.

1e graad (+2u): In de eerste graad staan de basisvaardigheden voorop: zwemmen, lopen, springen, gooien en balvaardigheid
In het 2e jaar: zwemmen (uithoudingszwemmen, reddend zwemmen), atletiek en ploegsporten (volleybal-handbal + badminton + ...)

Jaarlijks wordt hier een wedstrijd aan gekoppeld om de evolutie te zien. Er wordt deelgenomen aan een zwemtoernooi en aan enkele atletiektoernooien georganiseerd door SVS.

Inschrijven?

Van 1 tot 7 juli
en vanaf 17 augustus
op beide campussen

Meer informatie

Leerlingbegeleiding
't Leerhuis
Dagindeling
Onze 10 leefregels

Facebook

Scroll naar boven