• GO! atheneum Oudenaarde
 • 055 31 11 34 (F)
 • 055 31 21 31 (B)
 • hallo@go-ao.be

2de leerjaar B-stroom
2de CLIC-Klas

2de leerjaar B-stroom
2CLIC-STEM
2CLIC-EOMW

#CLIC-K-kansenbieden

Wat is de CLIC-Klas? :

CLICK staat voor Coöperatief Leren In een Creatieve Klas. We willen goesting creëren bij de leerlingen om eigen talenten te ontdekken en door te geven. Twee coaches werken met uitdagende en motiverende werkvormen met als doel elke leerling eigenaar te maken van zijn/haar leerproces. We zorgen voor een zachte overgang van lager naar secundair onderwijs door in te zetten op ieders zelfvertrouwen in een warm nest.

Wat gebeurt er in zo’n CLIC-Klas? :

Leerlingen goesting geven om te leren is dé uitdaging. Door ze te motiveren, positief te bekrachtigen en zoveel mogelijk eigenaarschap te geven over hun leerproces, stimuleren we zelfstandigheid en zelfvertrouwen. We geven ze de verantwoorde-lijkheid en vrijheid om zelf oplossingen te zoeken vanuit hun eigen kennen en kunnen en op hun eigen tempo. Een ander belangrijk effect dat we beogen is om leerlingen te laten leren vanuit intrinsieke motivatie, omdat ze het graag zelf willen en niet omdat ze moeten. Autonomie, competentie en verbonden-heid zijn onze kernbegrippen; moetiverend’ lesgeven maakt plaats voor motiverend lesgeven!

Onze CLIC-K missie :

We willen goesting creëren bij de leerlingen om eigen talenten te ontdekken en door te geven. Twee coaches werken met uitdagende en motiverende werkvormen met als doel elke leerling eigenaar te maken van zijn/haar leerproces. We zorgen voor een zachte overgang van lager naar secundair onderwijs door in te zetten op ieders zelfvertrouwen in een warm nest.

Wie zijn onze CLIC-K-ers? :

Welke leerlingen kunnen instappen in de CLIC-Klas?

 • De leerlingen die het 6de leerjaar niet met vrucht hebben beëindigd en geen getuigschrift basisonderwijs hebben.
 • De leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs die op 31 december de leeftijd van 12 jaar bereikt hebben

 

Vak STEM-technieken Economie & organisatie
Maatschappij & welzijn
Nestvakken in CLIC-klas
 • Wiskunde
 • Frans
 • Plastische opvoeding
 • Nederlands – taalvaardigheid
 • Actief burgerschap
 • Mediawijsheid
 • Economische & financiiële geletterdheid
 • Differentiatie
18 18
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Hout / mechanica / elektriciteit 10 -
Economie & organisatie - 5
Maatschappij & welzijn - 5
Totaal per week 32 32

 

 • Week tegen pesten
 • Mediawijsheid
 • De verkiezingen
 • Diversiteit binnen onze samenleving
 • Respect en verdraagzaamheid

Dit zijn maar enkele voorbeelden van thema’s die aan bod kunnen komen. Wij willen onze leerlingen leren samenleven, ze stimuleren tot positief kritische individuen en ze laten ontwikkelen tot actieve burgers. Hiervoor vertrekken wij vanuit de basiswaarden van onze samenleving:

 • Democratie, waarin een samenleving positief omgaat met haar burgers, ondanks tegengestelde belangen en machtsverhoudingen;
 • Participatie, die van de burger een grote betrokkenheid en engagement bij de samenleving vraagt;
 • Identiteit, die de wisselwerking tussen de vrijheid van het individu en zijn omgeving aanspreekt.

Inschrijven?

Van 1 tot 7 juli
en vanaf 17 augustus
op beide campussen

Meer informatie

Leerlingbegeleiding
't Leerhuis
Dagindeling
Onze 10 leefregels

Facebook

Scroll naar boven