3de graad ASO
5de en 6de leerjaar

5de en 6de leerjaar ASO

Latijn :

Heb je Latijn gevolgd tot het 4de middelbaar en twijfel je nu om verder te gaan?
Hopelijk kan dit jou helpen. In het 5de en 6de jaar wordt er voortgebouwd op wat je al weet. Er komt veel minder grammatica aan bod en ook het leren van woordjes vermindert drastisch.
De thema’s zijn dan weer inhoudelijk uitdagender. Enerzijds hebben we serieuze onderwerpen zoals filosofie en recht, anderzijds lezen we ook liefdesgedichten en mythologische verhalen.
Als taal je ding is, volg dan Latijn.

Lessentabel :

Vak Latijn - Moderne talen Latijn - Wetenschappen
5de leerjaar 6de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar
Latijn 4 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 2 1
Wiskunde 3 3 4 4
Natuurwetenschappen 2 2 - -
Chemie - - 2 2
Fysica - - 2 2
Biologie - - 1 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3
Engels 3 3 2 2
Duits 2 2 - -
Keuze extra Duits of extra wiskunde 1 1 - -
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Keuzevak (zie tabel hieronder) 2 2 2 2
Totaal per week 32 32 32 32

Economie :

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.

De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.
Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….
De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:

 • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
 • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
 • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).
De component Wetenschappen omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan. Het verzamelen van feitenmateriaal gebeurt onder diverse vormen: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit feitenmateriaal.

Lessentabel :

Vak Economie - Moderne talen Economie - Wetenschappen
5de leerjaar 6de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar
Economie 4 4 4 4
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 2 1
Wiskunde 3 3 4 4
Natuurwetenschappen 2 2 - -
Chemie - - 2 2
Fysica - - 2 2
Biologie - - 1 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3
Engels 3 3 2 2
Duits 2 2 - -
Keuze extra Duits of extra wiskunde 1 1 - -
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Keuzevak (zie tabel hieronder) 2 2 2 2
Totaal per week 32 32 32 32

Wetenschappen :

E=m.c2, de twin-paradox, het vlak van Gauss, gewichtloosheid, integralen, logisch redeneren, DNA, binomium van Newton, massadefect, experimenten,..... iets voor jou ?
Kies dan voor de richting wetenschappen. Met een gemotiveerd leerkrachtenteam staan we klaar om je te verwelkomen en je stap voor stap te begeleiden in deze materie.
En onthoud "think like a proton and stay positive" !

Lessentabel :

Vak Moderne talen - Wetenschappen Wetenschappen - Wiskunde
5de leerjaar 6de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar
Wiskunde 4 4 7 7
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 2 1 2 2
Chemie 2 2 2 2
Fysica 2 2 2 2
Biologie 1 2 2 2
Nederlands 4 4 4 4
Frans 4 4 3 3
Engels 3 3 2 2
Duits 2 2 - -
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Keuzevak (zie tabel hieronder) 2 2 2 2
Totaal per week 32 32 32 32

Humane wetenschappen :

Heb je interesse in de maatschappij en ben je geïnteresseerd in de actualiteit?
Wil je ook weten hoe mensen denken en wil je begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier handelen en reageren?
Hou je van psychologie en wil je weten hoe het er in ons hoofd soms aan toe gaat?
Wil je met een open geest meer weten over de wereld rondom ons en ben je geïnteresseerd in andere culturen, dan zou de richting Humane Wetenschappen wel eens jouw ding kunnen zijn.

Lessentabel :

Vak 5de leerjaar 6de leerjaar
Cultuurwetenschappen 3 4
Gedragswetenschappen 4 3
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Keuzevak HUWE (Duits of Filosofie) 2 2
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Keuzevak (zie tabel hieronder) 2 2
Totaal per week 32 32

Keuzevakken 3de graad ASOAantal uur / welk lesuur Keuzevak
2-uurs vakken Sport - verdieping balsporten
Sport - levenslang sporten
Wiskunde / wetenschappen verdiepend
Creating expression
Muzieklab
1-uurs vakken - 1ste lesuur Duits beginners
Spaans gevorderden
Praktische informatica
Economie voor elke dag
1-uurs vakken - 2de lesuur Duits gevorderden
Spaans beginners
Mediawijsheid
Recht
1-uurs vak - 2de lesuur
Remediëring
Wiskunde – wetenschappen – Frans
Mogelijk in overleg met leerling – ouders – vakleerkracht – leerlingbegeleiding.
Een ander keuzevak valt op dat ogenblik weg.

Klik op een keuzevak voor meer info

Voor de balvaardigen onder jullie die niet op hun competitieve honger willen blijven zitten. Al de balsporten van de afgelopen jaren passeren de revue. We verdiepen deze sporten zowel tactisch als technisch en werken naar wedstrijdvormen toe. Voetbal, basketbal, handbal, volleybal, … balsporten zullen voor jou geen geheimen meer hebben. Je zal ook kennismaken met het opmaken en geven van een training.
Bewegen heeft een zeer gunstige invloed op zowel onze lichamelijke als geestelijke gezondheid. In deze twee extra uren willen we jullie laten kennismaken met een aantal sporten die je in je vrije tijd thuis kan beoefenen op recreatief niveau. Het gaat hier niet om competitieve sporten, we leren jullie opbouwen, volhouden en plezier maken, ieder op zijn niveau. Onder andere maken we kennis met start-to-run, start-to-swim, …
De bedoeling van de vakwerkgroep wetenschappen/wiskunde is dat we jullie extra oefeningen aanbieden om voldoende voorbereid te zijn op het toegangsexamen arts/tandarts en/of wetenschaps- en wiskundeolympiades.

Hier zullen dus de moeilijkere opgaven aan bod komen, voor zowel wiskunde, fysica, chemie als biologie, die je als leerling dient te beheersen om te kunnen slagen voor het examen.

Deze oefeningen zullen ook voor leerlingen die verdere wetenschappelijke studies aanvatten een grote meerwaarde betekenen.

Tijdens deze sessies zal je merken dat zowel kennis als inzicht en een correcte attitude nodig zijn om je uiteindelijk doel te bereiken.
Kan kunst de wereld redden? Misschien niet (meteen), maar kunst helpt wel om die wereld mooier, boeiender en verrassender te maken. Ben je geïnteresseerd in kunst in al haar vormen? Heb je een artistieke gevoeligheid, ben je nieuwsgierig, wil je ‘kijken, horen en voelen’ hoe kunst werkt en ben je kritisch? Dan is dit vak een juiste keuze voor jou. Wat doet kunst en wat kan kunst met ons doen? Tijdens deze lessen in woord en beeld in al zijn facetten gaan we vooral onze creativiteit botvieren.

Als je altijd al een doordenker geweest bent en je een levendige interesse hebt voor levensproblemen en maatschappelijke thema’s dan zal het onderdeel waarin we creatief en probleemoplossend willen denken, je zeker aanspreken. De doordenker stelt voortdurend kritische vragen over de mens, de wereld en de samenleving. Verwondering staat hier centraal.

We nemen geen genoegen met simpele antwoorden maar gaan steeds op zoek naar diepere drijfveren en verklaringen van de wereld rondom ons.

Via kritisch en autonoom denken en argumenteren leren we een bijdrage leveren in actuele, maatschappelijke en kunstkritische debatten
Ben je een grote liefhebber van muziek?
Luister je de hele dag naar nieuwe liedjes?
Of speel je misschien zelf een instrument?
Dan is het muzieklab misschien wel iets voor jou.

In dit muzieklab vertrekken we vanuit de geschiedenis van de popmuziek: vanuit negrospirituals naar jazz, rock 'n roll tot punk, disco, hardrock en nog zoveel meer.

We analyseren deze muziekgenres en passen deze kennis toe in de praktijk:
 • muziek beluisteren en analyseren
 • vocaal en instrumentaal musiceren
 • muzikaal experimenteren
 • liedjesteksten schrijven en muziek componeren
 • instrumenten bouwen
 • filmpjes maken
In elk geval zal jouw muzikaal gevoel en creativiteit serieus op de proef gesteld worden. Een muzikale achtergrond is niet nodig, maar kan wel handig zijn. Voel je je hierdoor aangesproken? Aarzel niet, maar kies voor het muzieklab.

Klik op een keuzevak voor meer info

Wist je dat …
 • Duits in België één van de drie officiële landstalen is?
 • Duits wereldwijd door meer dan 120 miljoen mensen gesproken wordt en daarmee de grootste taal in de Europese Unie is?
 • Duitsland de economische motor van Europa en de belangrijkste handelspartner van België is? Wie Duits kent, heeft dus een voetje voor op de arbeidsmarkt.
 • je heerlijk kan skiën in de Duitse Alpen, Oostenrijk en Zwitserland?
 • ook in Oost-Europa veel mensen goed Duits spreken?

Redenen genoeg dus om deze taal te leren!
Tijdens de lessen Duits basis leer je eenvoudige gesprekken voeren en oefenen we op de uitspraak. Via muziek, filmpjes en quizjes leer je ook wat meer over de Duitstalige cultuur.
Dankzij het verwantschap met het Nederlands kunnen we al teksten lezen en beluisteren op een behoorlijk niveau, maar laat je niet vangen, er zijn ook “Falsche Freunde”, woorden die in het Nederlands een andere betekenis hebben dan in het Duits. Ook dit zal tijdens deze lessen aan bod komen, naast een eerste inleiding in de grammatica.
Ben je gebeten door taal en wil je graag eens proeven van Duits? Dan ben je van harte welkom in dit keuzevak. Voor dit niveau heb je geen voorkennis nodig, alleen een ferme portie “goesting” om bij te leren.

Klik op de play knop of ga van slide naar slide

Waarom Spaans leren?

Spaans is een van de belangrijkste talen ter wereld. Zo’n 600 miljoen mensen spreken Spaans. De taal wordt niet alleen in Spanje, maar ook in grote delen van Zuid- en Centraal-Amerika gesproken.

Spaans is dus een praktische taal voor op reis, maar daar blijft het niet bij. Steeds meer leerlingen/studenten nemen deel aan allerlei uitwisselingsprogramma’s in Spanje en Zuid-Amerika. De taal beheersen is dan uitermate interessant. Bovendien leer je niet alleen een nieuwe taal kennen, je leert ook meer over de cultuur van de Spaanstalige landen.

Tijdens de lessen Spaans vertrekken we van concrete, praktische situaties, zoals jezelf voorstellen, iets kopen, op restaurant gaan,... Van daaruit leren we gesproken en geschreven teksten begrijpen, maar ook zelf aan de slag te gaan met de taal. Het doel is om jullie te leren hoe jullie jullie in praktische situaties moeten uitdrukken in het Spaans en de nodige functionele kennis op te doen van de taal aan de hand van woordenschat en grammatica.

Spaans gevorderden:
We vertrekken vanuit de kennis die we behandelden tijdens de lessen Spaans in de tweede graad. We gaan op reis, naar de dokter, afspreken met anderen, afspreken met anderen, onze vrije tijd enz. Na de basis tijdens de tweede graad, komen nu nieuwe grammaticale elementen aan bod
Centraal staat het doordachte en efficiënte gebruik van allerlei programma's (office-toepassingen/windows-toepassingen/mediaprogramma/internet-toepassingen) centraal. Niet zozeer elk programma op zich maar vooral het gecombineerde gebruik ervan. Het doel bestaat erin op een zo snel mogelijke manier gegevens die van verschillende bronnen afkomstig zijn te kunnen combineren tot één consistent geheel (verslag/eindwerk/OC's/geïntegreerde proef) dat herbruikbaar en/of up-to-date blijft.

We streven ernaar technieken aan te leren bij de 'hoe-moet-ik?'-vragen van de leerlingen, en werpen wat licht op actuele evoluties in IT.

Daarnaast kunnen ook, op aanvraag, échte initiaties worden voorzien omtrent webdesign, leren programmeren, beheer van databanken en we reiken enkele interessante internetlocaties waarmee je je kennis verder kan verdiepen.

Mogelijke onderwerpen:
 • Efficiënt gebruik van het Google-platform: delen en gezamenlijk bewerken van documenten/gegevens verzamelen via Google-forms of –sheets
 • Statistieken en onderzoeksgegevens verwerken en grafisch weergeven met Excel/Google Sheets en deze koppelen met bijvoorbeeld een Word-document
 • Statistieken opstellen met behulp van draaitabellen (Excel/Google Sheets)
 • Gebruik en verwerking van afbeeldingen met aandacht voor gebruiksrechten
 • Beeld/Video/geluidsfragmenten bewerken en opnemen in documenten
 • Efficiënte opmaak van gepersonaliseerde presentaties / aandachtspunten bij presentaties zowel qua inhoud als qua opmaak
 • Samenvoegen van gepersonaliseerde documenten voor verzending naar een groep ontvangers
 • Comprimeren van bestanden/uitwisselen van bestanden/efficiënt dataverkeer
 • Webdesign: kennismaking met Google Sites en verdieping van HTML en CSS
We doorlopen de opeenvolgende levensfasen van twee opgroeiende spilpersonages en komen zo in aanraking met verschillende financieel-economische aspecten van de samenleving. Er wordt telkens vertrokken van de praktische zaken waarmee we allemaal vroeg of laat in aanraking komen:
 • Studentenarbeid (reglementering, de bijhorende administratie, effect op de belastingen ..
 • Je eerste aankoop: een auto? Verzekering, lening.
 • Op zoek gaan naar een job (inschrijven als werkzoekende, de instanties, jobkanalen ..)
 • In loondienst (reglementering, documenten, sociale zekerheid, interimwerk ..)
 • Belastingen betalen (bedrijfsvoorheffing, personenbelasting ..)
 • Je huurt en koopt een huis.

Klik op een keuzevak voor meer info

Heb je in de tweede graad Duits gevolgd en wil je deze taal graag nog verder verdiepen? Schrijf je dan in voor het keuzevak Duits gevorderden.
In dit keuzevak kan je jouw kennis van het Duits verder uitbreiden en zal je opnieuw via muziek, film en quizjes de Duitstalige cultuur beter leren kennen.
Op het programma staan alvast: je leren uitdrukken in concrete situaties (winkelen, op restaurant gaan, een hotelkamer boeken…), verdieping van de grammatica en nieuwe “Falsche Freunde” leren kennen, maar ook jullie eigen inbreng en suggesties zijn hier meer dan welkom.
Also, bis bald?

Klik op de play knop of ga van slide naar slide

Waarom Spaans leren?

Spaans is een van de belangrijkste talen ter wereld. Zo’n 600 miljoen mensen spreken Spaans. De taal wordt niet alleen in Spanje, maar ook in grote delen van Zuid- en Centraal-Amerika gesproken.

Spaans is dus een praktische taal voor op reis, maar daar blijft het niet bij. Steeds meer leerlingen/studenten nemen deel aan allerlei uitwisselingsprogramma’s in Spanje en Zuid-Amerika. De taal beheersen is dan uitermate interessant. Bovendien leer je niet alleen een nieuwe taal kennen, je leert ook meer over de cultuur van de Spaanstalige landen.

Tijdens de lessen Spaans vertrekken we van concrete, praktische situaties, zoals jezelf voorstellen, iets kopen, op restaurant gaan,... Van daaruit leren we gesproken en geschreven teksten begrijpen, maar ook zelf aan de slag te gaan met de taal. Het doel is om jullie te leren hoe jullie jullie in praktische situaties moeten uitdrukken in het Spaans en de nodige functionele kennis op te doen van de taal aan de hand van woordenschat en grammatica.

Spaans beginners:
We beginnen bij het uitwisselen van persoonlijke informatie: praten over jezelf, je familie, je hobby’s, jezelf beschrijven, etc. We leggen tevens de basis van de Spaanse grammatica. Verder gaan we naar concrete scenario’s zoals de weg vragen en dergelijk.
Mediawijsheid en kritisch denken zijn twee voorbeelden van ‘21st century skills’. Je eigen onderbouwde mening geven en op een kritische manier met de huidige ‘overload’ aan informatie én desinformatie omgaan is heel belangrijk.

Een voor de hand liggende benadering van kritisch denken zit in de aandacht voor mediawijsheid. Dit houdt in dat men bewust en kritisch omgaat met media. Wat is ‘real’ en wat is ‘fake’? Hoe kan je onbetrouwbare bronnen herkennen en ‘fake news’ doorprikken? Welke sites zijn betrouwbaar, welke schuiven we beter aan de kant? Hoe speelt de media een rol in de beeldvorming? Hoeveel propaganda zit vervat in bepaalde bronnen? Hoe objectief zijn bronnen? Ook België is onlangs op de kar van de ‘factchecking’ gesprongen. Leerlingen moeten kennismaken met deze projecten en de tools en sites aangereikt krijgen om zelf aan factchecking te kunnen doen.

Ook sociale media zijn vandaag niet meer weg te denken uit het leven van de jongeren. Ze maken deel uit van hun identiteit, maar brengen ook bepaalde gevaren met zich mee. Ook daaraan wordt in dit keuzevak aandacht besteed.
In een turbulente samenleving is een snel evoluerend rechtssysteem noodzakelijk als fundament voor de goede werking van een rechtsstaat. We nemen daarom een duik in het snel groeiende doolhof van wetten en reglementen die ons dagelijks leven beïnvloeden.

Naast een uitgebreide kennismaking met de juridische wereld van de rechtspraak zullen diverse thema’s van het burgerlijk recht belicht worden. Een uitgediepte praktische studie van diverse facetten van personenrecht, zakenrecht, erfrecht, verbintenissen en contracten zal hierbij aan bod komen.

Scroll naar boven