3de graad domein Maatschappij en welzijn
5de, 6de en 7de leerjaar

Domein Maatschappij en welzijn

TSO - Sociale en technische wetenschappen:

DE ideale richting voor wie een doorstroom ambieert in de sociale sector (onderwijs, verpleegkunde,….) of zich graag verwondert over de wetenschappelijke kant van onze maatschappij. Via proefjes en experimentjes wordt de theorie omgezet in praktijkervaring.
Ook de vakken Huishoudkunde en Opvoedkunde spelen een belangrijke rol doorheen de opleiding: de voedingsstoffen nader bekeken, mogelijke bereidingswijzen, dieetleer, communicatietechnieken, het menselijk gedrag en kinderrechten…. Het komt allemaal ruim aan bod….

Lessentabel :

Vak 5de leerjaar 6de leerjaar
Muzikale opvoeding 2 -
Plastische opvoeding - 2
Huishoudkunde / opvoedkunde 9 9
Biologie / toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste fysica 1 1
Toegepaste economie 2 2
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Totaal per week 34 34

BSO - Verzorging :

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder-, bejaarden-, en thuiszorg.
Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk.
Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties.
In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod.
Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Je traint je in het observeren en rapporteren, in het samenwerken met andere verzorgenden.
Je leert over EHBO, gezonde voeding en de basis van dieetleer.
Je leert zelf kindervoeding klaarmaken en maaltijden die tegelijkertijd gezond én lekker zijn.

Je leert de elementaire noden van de hulpvragers kennen (voeding, voldoende (nacht)rust, vaste routines, veilig gebruik van geneesmiddelen, hygiëne, (comfortabele) kledij, aangepaste woning, aandacht en begrip…).

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten, gezondheidsrecht…

Lessentabel :

Vak 5de & 6de leerjaar
Expressie 2
Praktijk huishoudkunde / Praktijk verzorging
TV Huishoudkunde / gezinstechnieken
TV opvoedkunde / verzorging / huishoudkunde
TV Verzorging (incl. stage)
22
Project algemene vakken 4
Frans 2
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal per week 34

7de specialisatiejaar
BSO - Thuis- en bejaardenzorg :

In deze opleiding specialiseer jij je verder in het werken met gezinnen en bejaarden.
Later wil je immers in de thuiszorg, de ouderenzorg of de ziekenhuissector aan de slag.
Hetgeen je reeds geleerd hebt wordt verder uitgediept, toegespitst op een bepaalde doelgroep, op specifieke situaties en gericht op het zelfstandiger functioneren.
Je doet veel praktijkervaring op binnen en buiten de school.
Zo kan je stage lopen in de (semi-) residentiële volwassenenzorg, in de gezinszorg en bij een bijzondere doelgroep.
Naast praktijkervaring verwerf je de nodige vakkennis en spijker je je algemene kennis bij.
Je leert werken in verschillende complexere zorgsituaties; eerst onder begeleiding, later zelfstandig.
Je leert de behoeften en de noden van de doelgroep kennen.
Zo zijn de hygiënische zorgen bv. het typische kenmerk van de basiszorg binnen de thuis- en de ouderenzorg.
Je leert én methodisch én kwaliteitsvol én zorgzaam werken met en voor mensen.
Je leert functioneren als lid van een verpleegkundige equipe, werken binnen een zorgplan en omgaan met diversiteit.
Je leert observeren, rapporteren, een gepaste woon- en leefsituatie creëren en zorgen voor het welzijn van de bejaarde en/of het gezin.

Lessentabel :

Vak 7de leerjaar
PV/TV huishoudkunde / verzorging / opvoedkunde / expressie (incl. stage) 20
Project algemene vakken 6
Frans 2
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Totaal per week 32

Certificaten zorg :

Ben je sociaal, kom je graag in contact met mensen en kan je goed organiseren en plannen dan is de opleiding logistiek medewerker in de zorginstelling misschien wel iets voor jou!

Je leert verzorgend personeel ondersteunen, zoals bijvoorbeeld bij het bedelen van maaltijden en het onderhouden van verschillende ruimtes en materialen, het verschonen en opdekken van bedden. Je leert er ook hoe je het personeel kan begeleiden in de animatie en je leert alle takken van de zorgsector kennen.
De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven.
Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op.
De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Leerlingen die zich voor deze opleiding inschrijven moeten de competenties van ‘logistiek helper in de zorginstellingen’ of ‘logistiek assistent in de ziekenhuizen’ bezitten.
De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening.
Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige.
Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager.

De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

Leerlingen die zich voor deze opleiding inschrijven moeten de competenties van ‘verzorgende’ bezitten.
In de richting kinderbegeleider/begeleider in de kinderopvang leer je instaan voor de begeleiding van (een groep) kinderen.
Op onze school leggen we de klemtoon op de praktijk en leer je de dagelijkse taken in de omgang met kinderen toepassen op een veilige en hygiënische manier : verzorging van de kinderen, begeleiden van vrij spel, organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten, EHBO toepassen, maaltijdzorg en onderhoud van ruimten.
Op je stage/werk ben je actief betrokken bij de dagelijkse werking door overleg met ouders en collega's te plegen en streef je ernaar dat elk kind zich goed voelt en in de ontwikkeling gestimuleerd wordt door rekening te houden met gevoelens, gewoonten, behoeften, omgeving, leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Ben je enthousiast en verantwoordelijk, kan je structuur bieden en het groepsoverzicht behouden? Heb je een hart voor kinderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou!

Certificaten Sportopleiding :

Het doel van de opleiding sportbegeleider is om onze jongeren te leren hoe ze recreatieve sportactiviteiten kunnen ondersteunen en mee begeleiden. Het is belangrijk dat je zowel zelfstandig als in team leert werken. Sportmateriaal klaarzetten, controleren, onderhouden en zo nodig kleine herstellingen uitvoeren horen er bij.

Je leert zowel individuele sporters als sportteams vriendelijk ontvangen, het sportgebeuren voorbereiden en de klanten begeleiden. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de technieken en vaardigheden van de sport waarin je begeleidt,
Je leert zelfstandig en in teamverband animatieactiviteiten zorgvuldig plannen en uitvoeren volgens gegeven instructies.
Je leert activiteiten organiseren die zowel sportief, ludiek, artistiek als avontuurlijk zijn.
Ontspanning, cultuur, eenvoudig amusement, binnen of buitenactiviteiten, vertellen, zingen of dansen ... het schrikt je niet af.
Je leert publiek ontvangen, begeleiden en opwarmen.
Beleefdheid, kunnen improviseren bij onvoorziene omstandigheden en bereid zijn, om te gaan met zowel jongeren, volwassenen als ouderen zijn belangrijk.

Scroll naar boven