Labo's op campus Fortstraat

Labo's op campus Fortstraat


Labo F001 - Biologie :

In het biologielokaal wordt je ondergedompeld in de fascinerende wereld van de levende natuur. Hier bestudeer je de organismen, opgesteld in de klas, met behulp van een microscoop, aangevuld met afbeeldingen en videomateriaal. Ook het menselijk lichaam wordt onder de loep genomen. Alle stelsel worden tot in detail besproken. De weg zet zich verder tot de studie van de werking in het kleinste bouwsteentje van ons lichaam: de cel. In het lokaal is er heel wat didactisch materiaal aanwezig, zoals opgezette dieren, microscopen, verschillende modellen van planten, cellen enz.. we beschikken ook over gas en water om proefjes te doen. Kortom een lokaal waar de natuur tot leven komt.

Labo F101 - Chemie :

Als chemicus dring je door in de geheimen van de moleculaire wereld. Ben je gefascineerd door Mendeljev en zijn elementen en de opbouw van de materie om je heen? Dan is chemie zeker iets voor jou. Wij beschikken hier op school over een goed uitgerust chemie lokaal waar we kunnen werken in een veilige omgeving. Atoommassa's bepalen, neerslagreacties uitschrijven, maken van batterijen, rendementen berekenen, atoommodellen tekenen en nabouwen, .. zijn enkele voorbeelden van ons lessenpakket chemie.

Labo F102 - Fysica :

Welkom in het labo fysica.
Hier worden jullie ondergedompeld in de wereld van licht, druk, golven, magnetisme, elektriciteit, dichtheid, gaswetten, energie en nog zoveel meer. Om de theorie tot leven te laten komen, doen we samen verschillende proeven en dagen we jullie uit om na te denken over complexe theorieën, formules en vraagstukken.

Keuzevak projectmatig werken rond wetenschappen
(2de graad ASO) :

  • co-teaching
  • samenwerken
  • probleemoplossend denken
  • onderzoeken
  • creatief
  • kritische blik
  • nieuwsgierig
  • experimenteren

Keuzevak Wiskunde / wetenschappen verdiepend
(3de graad ASO) :

De bedoeling van de vakwerkgroep wetenschappen/wiskunde is dat we jullie extra oefeningen aanbieden om voldoende voorbereid te zijn op het toegangsexamen arts/tandarts en/of wetenschaps- en wiskundeolympiades.

Hier zullen dus de moeilijkere opgaven aan bod komen, voor zowel wiskunde, fysica, chemie als biologie, die je als leerling dient te beheersen om te kunnen slagen voor het examen.

Deze oefeningen zullen ook voor leerlingen die verdere wetenschappelijke studies aanvatten een grote meerwaarde betekenen.

Tijdens deze sessies zal je merken dat zowel kennis als inzicht en een correcte attitude nodig zijn om je uiteindelijk doel te bereiken.


Wetenschapsproefjes voor thuis : Klik hier

Scroll naar boven