2de graad ASO
3de en 4de leerjaar

3de & 4de leerjaar ASO

Latijn :

Heb je Latijn gevolgd in het 1ste en 2de middelbaar en twijfel je nu om verder te gaan?
Hopelijk kan dit jou helpen. In het 3de en 4de jaar wordt er voortgebouwd op wat je al weet. Er komt dus veel minder grammatica aan bod. Daardoor is er ruimte om meer te lezen.
De thema’s zijn heel divers: van de veroveringen van Caesar, tot mythologische verhalen bij Ovidius, van politieke intriges tot idyllische plattelandsverhalen.
Als taal je ding is, blijf dan bij Latijn.

Lessentabel :

Vak 3de leerjaar 4de leerjaar
Latijn 4 4
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 4 4
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Biologie 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Keuzevak 1 (zie tabel hieronder) 2 2
Keuzevak 2 (zie tabel hieronder) 2 2
Totaal per week 32 32

Economie :

Economie is de studie van de 'huishouding'.
Eén soort huishouden met zijn inkomsten en uitgaven ken je al: het gezin.
Andere huishoudingen vinden we bij bedrijven en bij de overheid.
De nadruk ligt op economie.
De verschillende huishoudingen van verschillende landen beïnvloeden elkaar voortdurend: dat is de economische kringloop.
Verder bestudeer je het gedrag van de verbruiker (consument) en de producent (voortbrenger van goederen).

Je hebt naast belangstelling voor economie, ook interesse in talen, wiskunde en wetenschappen.
Je krijgt uitsluitend algemene vakken: Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, wetenschappen.

Lessentabel :

Vak 3de leerjaar 4de leerjaar
Economie 4 -
Boekhouden - 2
Handelseconomie - 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 4 4
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Biologie 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Keuzevak 1 (zie tabel hieronder) 2 2
Keuzevak 2 (zie tabel hieronder) 2 2
Totaal per week 32 32

Wetenschappen :

Wetenschappen zijn nodig omdat we leven in een complexe wereld vol uitdagingen. Denk maar aan het bestrijden van virussen en bacteriën, de opwarming van de aarde, … Wetenschappen kunnen dus helpen voor het overleven van onze soort. Ze kunnen de wereld mee veranderen en je toekomst verbeteren.

Inzicht en interesse hebben in wiskunde, maar vooral in wetenschappen is in deze richting noodzakelijk. Je kan ook probleemoplossend denken en je hebt een kritische blik hebben op zaken die rondom ons gebeuren.

Lessentabel :

Vak 3de leerjaar 4de leerjaar
Wiskunde 5 5
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Biologie 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Keuzevak 1 (zie tabel hieronder) 2 2
Keuzevak 2 (zie tabel hieronder) 2 2
Totaal per week 32 32

Humane wetenschappen :

Heb je interesse in de maatschappij en ben je geïnteresseerd in de actualiteit?
Wil je ook weten hoe mensen denken en wil je begrijpen waarom mensen op een bepaalde manier handelen en reageren?
Hou je van psychologie en wil je weten hoe het er in ons hoofd soms aan toe gaat?
Wil je met een open geest meer weten over de wereld rondom ons en ben je geïnteresseerd in andere culturen, dan zou de richting Humane Wetenschappen wel eens jouw ding kunnen zijn.

Lessentabel :

Vak 3de leerjaar 4de leerjaar
Cultuurwetenschappen 2 2
Gedragswetenschappen 2 2
Geschiedenis 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Wiskunde 4 4
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Biologie 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Keuzevak 1 (zie tabel hieronder) 2 2
Keuzevak 2 (zie tabel hieronder) 2 2
Totaal per week 32 32

Keuzevakken 2de graad ASO  Keuzevak 1 keuzevak 2
Verkennend 2u ICT Informatica
Sport Sport
Kunst en Filosofie Muzieklab
Good Food & Fine Projects Good Food & Fine Projects
Projecten rond wetenschappen Projecten rond wetenschappen
  Technologie
Verkennend 1u Beginners Grieks (lesuur 1) Beginners Grieks (lesuur 1)
Beginners Duits (lesuur 1) Beginners Duits (lesuur 1)
Beginners Frans (lesuur 1) Beginners Frans (lesuur 1)
Beginners Spaans (lesuur 2) Beginners Spaans (lesuur 2)
Beginners Engels (lesuur 2) Beginners Engels (lesuur 2)
Beginners Economie (lesuur 2) Beginners Economie (lesuur 2)
Verdiepend Schakel wiskunde-wetenschappen 3des (2u) Schakel wiskunde-wetenschappen 4des (2u)
Gevorderden Economie (lesuur 1) Gevorderden Economie (lesuur 1)
Gevorderden Spaans (lesuur 1) Gevorderden Spaans (lesuur 1)
Gevorderden Engels (lesuur 1) Gevorderden Engels (lesuur 1)
Gevorderden Grieks (lesuur 2) Gevorderden Grieks (lesuur 2)
Gevorderden Duits (lesuur 2) Gevorderden Duits (lesuur 2)
Gevorderden Frans (lesuur 2) Gevorderden Frans (lesuur 2)
Remediërend Voor de vakken Wiskunde, Nederlands, Frans en Engels kunnen er na overleg met de klassenraad, leerlingbegeleiding, ouders en leerling remediëringslessen aangeboden worden. De leerlingen worden dan tijdelijk, voor een periode van 6 weken, uit het keuzevak gehaald om zich voor één van deze vakken bij te spijkeren.
Ondersteunend Gedurende het hele schooljaar kunnen de leerlingen aandachtstraining volgen gedurende 1 lesuur.
Naargelang de noden kunnen ook andere vakken worden ingericht, zoals bijvoorbeeld leren leren. Deze vakken kunnen enkel gevolgd worden in overleg met de vakleerkracht, leerlingbegeleiding, ouders en leerlingen.
De extra begeleiding kan tijdelijk of permanent zijn en is ondersteunend bij een basisvak.

Meer uitleg over de keuzevakken vind je hieronder

Verkennend : deze vakken geven leerlingen de kans te proeven van een bepaald vak.

Klik op een keuzevak voor meer info

Heeft je smartphone geen geheimen meer voor jou? Ben je een computerfanaat? Toch kan je nog niet alles …
In het vak ICT ga je je eigen ICT-skills bijwerken en leer je met verschillende nuttige programma’s werken.

Wil je graag aantrekkelijke documenten maken volgens de ‘regels van de kunst’?
Met het tekstverwerkingsprogramma MS Word en Google documenten leer je de basishandelingen en enkele gevorderde tricks.

Wil jij bijvoorbeeld een feestje beheren, een adressenbestand opstellen, financiële gegevens goed bijhouden en mooi in kaart brengen? Dan is het rekenblad MS Excel of Google sheets hier geschikt voor. Hiermee ontdek je het gebruik van formules en functies en kan je facturen berekenen, grafieken maken, ….

Moet je een presentatie maken voor Engels, …? Dan ben je in het keuzevak ICT aan het juiste adres. Presentaties kan je maken met o.a. Microsoft PowerPoint en Google Presentaties dit met behulp van een diamodel en bijpassende animaties.
Daarnaast komen ook Prezi, Mindmapping, … aan bod. Altijd al willen weten hoe een computer in elkaar zit en hoe dit werkt?
Je komt meer te weten over de computerconfiguratie: wat is een processor, moederbord, HDMI, RAM-geheugen, ….

Surf jij veilig online? Wij testen het uit!

Na het volgen van dit keuzevak kan je je ICT-skills overal inzetten want ICT heb je overal en altijd nodig


Klik op de play knop of ga van slide naar slide

Kan jij al computationeel denken?

Met Scratch starten we op een leuke en creatieve manier interactieve verhalen, spelletjes en animaties te programmeren. Je leert wat een algoritme, een programma, variabelen,… is. Ingewikkeld? Helemaal niet, zelfs Jeroen Meus schrijft algoritmen. Dit is niet meer dan een recept: een geheel van instructies die je stapsgewijs uitvoert om een probleem op te lossen.

Een computationeel denker kan logisch en abstract denken, evalueren, exploreren, creëren, doorzetten, samenwerken, …. Deze competenties heb je nodig om een computer te laten doen wat jij wilt dat hij doet.

Verder helpen we je op weg met de tekstuele programmeertaal Python. Daarnaast leer je ook werken met digitale gegevens in een database. Multimediatechnieken zoals fotobewerking met behulp van Pixlr en Photoshop worden je uitgelegd en binnen webdesign worden de basis van HTML en CSS behandeld.

Na dit keuzevak heb je nuttige informaticakennis verworven die je zeker nog kan gebruiken in je latere studies.


Klik op de play knop of ga van slide naar slide

Brengt schoonheid geluk? Kunnen we ons een samenleving zonder kunst voorstellen? Zijn we allemaal gelijk? Wie ben ik? Waar komen ‘goed’ en ‘kwaad’ vandaan? Moet je iets nuttigs doen met je leven? Heeft kunst nut?

Ben je al altijd een doordenker geweest en ben je geïnteresseerd in kunst in al haar vormen?

Heb je levende interesse voor levensproblemen, maatschappelijke thema’s en kunst?

Beantwoord je volmondig ja op bovenstaande vragen, dan is kunst en filosofie de juiste keuze voor jou.

We gaan creatief aan de slag op allerlei manieren. Creatief zijn gaat ook veel verder dan schilderen of fotograferen. Soepel denken, dingen vanuit verschillende hoeken bekijken, nieuwe oplossingen zoeken... dat is creatief zijn.

Filosoferen start met verwondering. Een filosoof stelt voortdurend kritische vragen over de mens, de wereld en de samenleving. In dit vak gaan we alle relevante invalshoeken hiervan belichten.

Denken over kunst houdt in dat we thema’s uitwerken over kunst, fotografie, theater en beeldvorming. Creatief zijn in het algemeen dus.

In het vak kunst en filosofie nemen we geen genoegen met simpele antwoorden maar gaan we steeds op zoek naar diepere drijfveren en verklaringen van de wereld rondom ons.

Kritisch en autonoom denken en argumenteren staat voorop. Op die manier kunnen we een bijdrage leveren aan actuele, maatschappelijke en kunst kritische uitdagingen.
Lekker en gezond, upcycling, home-made, artisanaal, low-impact, duurzaamheid, milieuvriendelijk, ...

Voor ons keuzevak zijn dit meer dan alleen wat hippe, trendy woorden, wij brengen ze echt in de praktijk in tal van leuke projecten.

In het "Good Food" deel koken we gezond, betaalbaar en haalbaar.

Denk daarbij aan home-made-limonade, gezonde snacks met lokale producten, lekkere gerechtjes met restjes uit de supermarkt, ....

De "Fine Projects" focussen op het zelf doen en maken.
Een eigen moestuin, zelfgemaakte tuinmeubelen en -kussens, eigen kledij herstellen of maken, ...

Heb je zelf een voorstel, dan bekijken we samen wat haalbaar is.

Door het 2-ledige van ons keuzevak is er ook ruimte voor afwisseling, want om de x-aantal weken wisselen we van onderdeel.

Ben je overtuigd dat je dit, en nog veel meer, ook wil kunnen of leren, kies dan voor het keuzevak "Good Food & Fine Projects".
De tijd dat je bij het woord ‘wetenschap’ dacht aan wereldvreemde, warrige professors in stoffige laboratoria ligt lichtjaren achter ons. De dag van vandaag is de wetenschapswereld er een van spectaculaire onderzoeksproeven, gevaarlijke hypotheses en vernieuwende ideeën. Wetenschap is de toekomst!

In een complexe wereld vol uitdagingen zijn wetenschappen broodnodig voor het overleven van onze soort. Met wetenschappen kan je de wereld veranderen en je toekomst verbeteren.

Werking:
2 Graadsklassen van maximaal 25 leerlingen waarin door co-teaching projectmatig gewerkt wordt rond wetenschappen, technologie en wiskunde. We werken in projecten aan thema ’s zoals het bouwen van een escape room, ontwerpen van een duurzame woning, aanpakken van het klimaatvraagstuk, behouden van de biodiversiteit, enz.

Heb je:
 • inzicht en interesse voor wiskunde en vooral voor wetenschappen
 • een kritische blik op zaken die gebeuren rondom ons
 • zin voor samenwerken
 • een goede attitude om veilig te werken
Kan je:
 • nauwgezet en methodisch werken bij het oplossen van oefeningen en het uitvoeren van experimenten
 • probleemoplossend denken
Ben je:
 • creatief
 • nieuwsgierig naar verklaringen voor natuurverschijnselen
Dan is dit keuzevak op je lijf geschreven.
Onderzoek wijst het uit: de fysieke conditie van de schoolgaande jongeren gaat er nog steeds op achteruit. Om hieraan iets te doen kan je op onze school kiezen voor 2 uur extra sport.

Voor wie? Voor alle leerlingen die graag extra uren sport willen hebben ter bevordering van de lichamelijke conditie (meer sport voor iedereen) en ook voor de leerlingen die zich willen voorbereiden op een verdere studiekeuze met sport.

In deze extra uren sport diepen we enerzijds de sporten die in de lessen lichamelijke opvoeding aan bod komen verder uit en anderzijds maken we kennis met andere nieuwe sporten.

In de tweede graad wisselen we om de 2 jaar: het ene jaar wordt het trainen voor een mini-triatlon en het jaar daarna wordt gewerkt naar een racketlon.

Jaar 1: Triatlon = zwemmen - lopen - fietsen - fitness
In de loop van het jaar worden de leerlingen voorbereid op een duatlon en een mini-triatlon waarbij er vooral getraind wordt op de atletiekpiste, het zwembad en aan de Donk (fietsen en lopen). Tijdens zo’n duatlon- en/of triatlondag worden ook verschillende (theoretische) workshops over voeding, fiets¬reparaties, … aangeboden. Deze worden gegeven door lesgevers van binnen en buiten de school.

Jaar 2: racketlon = tennis - badminton - tafeltennis - squash
Tijdens dit jaar worden de leerlingen voorbereid op een racketlon. Hier trainen de leerlingen vooral in de Recrean waar al jaren een internationaal King of rackets-toernooi plaatsvindt in juni. De week hieraan voorafgaand organiseren we zelf een King of rackets.
Ben je een grote liefhebber van muziek?
Luister je de hele dag naar nieuwe liedjes?
Of speel je misschien zelf een instrument?
Dan is het muzieklab misschien wel iets voor jou.

We vertrekken vanuit verschillende thema's binnen de muziek: humor, liefde, film, ...
We gaan:
 • muziek beluisteren en analyseren
 • vocaal en instrumentaal musiceren
 • muzikaal experimenteren
 • teksten schrijven en muziek componeren
 • instrumenten bouwen
 • filmpjes maken
In elk geval zal jouw muzikaal gevoel en creativiteit serieus op de proef gesteld worden. Een muzikale achtergrond is niet nodig, maar kan wel handig zijn.
Voel je je hierdoor aangesproken? Aarzel niet, maar kies voor het muzieklab.
Techniek is Fun.

Wat doen we zoal tijdens deze les?
 • programmeren in Arduino
 • oefeningen uitvoeren waarvoor we het programma in Arduino hebben uitgeschreven.
We werken volgens de STEM-didactiek: leerlingen ontwikkelen hun probleemoplossend vermogen door een actieve, onderzoekende en samenwerkende rol op te nemen.

Leerlingen gaan eerst door een proces van vragen stellen, observeren, analyseren en verklaren, daarna trekken ze conclusies. Zowel leerkrachten als leerlingen evalueren actief in hoeverre nieuwe kennis en vaardigheden zijn verworven.

Lijkt dit jou wat? Dan is technologie misschien wel iets voor jou.

Je hebt zeker en vast geen voorkennis nodig van programmeren, we werken op het niveau van de leerling.

Klik op een keuzevak voor meer info

Het bestuderen van een oude, dode taal biedt een taalkundige en culturele rijkdom. Dat geldt voor het Latijn, maar evenzeer voor het Grieks. De Griekse beschaving ligt immers voor een groot deel aan de basis van ons westers filosofisch denken en was heel bepalend voor onze cultuur.

Grieks voor beginners:
Je leert het Griekse alfabet, Griekse woorden en eenvoudige Griekse zinnen lezen en schrijven. Omdat de taal vreemde tekens heeft lijkt het soms alsof we opnieuw leren lezen en schrijven. Maar maak je geen zorgen : dat gebeurt allemaal heel spontaan en gemoedelijk. Je zal verrast zijn hoe snel je dat leert. Én je zal het tof vinden, want het daagt je uit.

Bijna vanzelf leer je een aantal voor de hand liggende Griekse woorden en eenvoudige spraakkundige regels. Er is geen sprake van ‘woordendril’, wel van het zoeken naar betekenis van zinnen met de aangebrachte woorden (lijsten en fiches mag men gerust gebruiken) om je taalbrein aan te scherpen. Onze ervaring leert dat dit, tot jouw eigen grote verwondering, echt vlot gaat.

Het spreekt vanzelf dat we aandacht besteden aan de boeiende oude Griekse mythologie en antieke cultuur. Waar het kan, maken we duidelijk dat onze cultuur daar haar wortels heeft. Daarom ook leggen we, waar mogelijk, de link met de moderne talen en met de vele begrippen wie wij in onze samenleving gebruiken.
Wist je dat …
 • Duits in België één van de drie officiële landstalen is?
 • Duits wereldwijd door meer dan 120 miljoen mensen gesproken wordt en daarmee de grootste taal in de Europese Unie is?
 • Duitsland de economische motor van Europa en de belangrijkste handelspartner van België is? Wie Duits kent, heeft dus een voetje voor op de arbeidsmarkt.
 • je heerlijk kan skiën in de Duitse Alpen, Oostenrijk en Zwitserland?
 • ook in Oost-Europa veel mensen goed Duits spreken?
Redenen genoeg dus om deze taal te leren!

Tijdens de lessen Duits basis leer je eenvoudige gesprekken voeren en oefenen we op de uitspraak. Via muziek, filmpjes en quizjes leer je ook wat meer over de Duitstalige cultuur.

Dankzij het verwantschap met het Nederlands kunnen we al teksten lezen en beluisteren op een behoorlijk niveau, maar laat je niet vangen, er zijn ook “Falsche Freunde”, woorden die in het Nederlands een andere betekenis hebben dan in het Duits. Ook dit zal tijdens deze lessen aan bod komen, naast een eerste inleiding in de grammatica.

Ben je gebeten door taal en wil je graag eens proeven van Duits? Dan ben je van harte welkom in dit keuzevak.

Klik op de play knop of ga van slide naar slide

Le français, c'est magnifique! In deze lessenreeks dompelen we de leerlingen onder in de Franse cultuur. We beluisteren liedjes, kijken naar nieuwsfragmenten, korte filmpjes, lezen een fabel, ... om kennis te maken met de Franstalige wereld.

De nadruk ligt hier wel op spreekvaardigheid en -durf. De leerlingen krijgen dus per thema specifieke woordenschat, Franse uitdrukkingen, basisgrammatica en gaan meteen aan de slag om gesprekken te voeren en presentaties te geven.

Heb je een passie voor Frans? Wil je graag meer lef om voor een groep te spreken? Wil je op vakantie in het Frans communiceren? Er zijn zoveel redenen om naar dit keuzevak te komen.
Waarom Spaans leren?

Spaans is een van de belangrijkste talen ter wereld. Zo’n 600 miljoen mensen spreken Spaans. De taal wordt niet alleen in Spanje, maar ook in grote delen van Zuid- en Centraal-Amerika gesproken.

Spaans is dus een praktische taal voor op reis, maar daar blijft het niet bij. Steeds meer leerlingen/studenten nemen deel aan allerlei uitwisselingsprogramma’s in Spanje en Zuid-Amerika. De taal beheersen is dan uitermate interessant. Bovendien leer je niet alleen een nieuwe taal kennen, je leert ook meer over de cultuur van de Spaanstalige landen.

Tijdens de lessen Spaans vertrekken we van concrete, praktische situaties, zoals jezelf voorstellen, iets kopen, op restaurant gaan,... Van daaruit leren we gesproken en geschreven teksten begrijpen, maar ook zelf aan de slag te gaan met de taal. Het doel is om jullie te leren hoe jullie jullie in praktische situaties moeten uitdrukken in het Spaans en de nodige functionele kennis op te doen van de taal aan de hand van woordenschat en grammatica.

Spaans beginners:
We beginnen bij het uitwisselen van persoonlijke informatie: praten over jezelf, je familie, je hobby’s, jezelf beschrijven, etc. We leggen tevens de basis van de Spaanse grammatica. Verder gaan we naar concrete scenario’s zoals de weg vragen en dergelijke.
Waarom Engels als keuzevak kiezen?

Dat Engels een wereldtaal is, weet iedereen ondertussen wel. Het vlot communiceren in deze taal is tegenwoordig essentieel voor vele mensen.

Tijdens de lessen Engels komen niet alleen de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken aan bod, maar ook woordenschat en grammatica.

Tijdens het keuzevak wordt er gefocust op het spreken. Aan de hand van uiteenlopende thema’s worden de leerlingen op verschillende manieren tot spreken gebracht: dialogen, discussies, presentaties en dergelijke.

Het doel is de leerlingen vlot tot spreken te laten komen, en dit door middel van eigen ervaringen, bekeken fragmenten, …
De meeste zaken waarmee iedereen in het dagelijks leven bewust of onbewust wordt geconfronteerd, zijn doordrongen van economische waarde en betekenis.

Binnen het keuzevak “economie” stellen we ons vele vragen waarop we samen antwoorden zoeken aan de hand van allerlei opzoek- en projectwerk. Onze bevindingen gieten we steevast in een mooie gepersonaliseerde presentatie.

Ben je creatief, economisch nieuwsgierig ingesteld en onderzoekend van aard? Dan is dit keuzevak misschien wel iets voor jou!

1) Economie (beginners)
Hier verwelkomen we leerlingen die geen noemenswaardige economische kennis bezitten. Samen onderzoeken we de werking van onze economie en verduidelijken we zeer concrete situaties zoals de aankoop van een woning, het afsluiten van een lening, de werking van verzekeringen, inkomensbesteding en dergelijke meer. Ook zal je te weten komen hoe een jonge ondernemer een zaak opstart.

Indien je een basis boekhouden wenst te beheersen, dan behoort dit ook tot de mogelijkheden.

Klik op een keuzevak voor meer info

VOOR WIE?
Alle leerlingen van het 3de en 4de leerjaar die niet voor de richting wetenschappen kiezen, maar zich willen verdiepen in de vakken wiskunde, fysica, chemie en biologie. Uit interesse of in functie van een wiskunde of wetenschappelijke richting in de 3de graad.

DOELSTELLING?
Leerlingen uit 3 en 4 ASO (behalve wetenschappen) voorbereiden op elke richting in de 3de graad met wetenschappen/wiskunde.

WERKING?
Graadsklas van maximaal 25 leerlingen waarin door co-teaching in kleinere groepjes gewerkt zal worden.

INHOUD?
WETENSCHAPPEN: BIOLOGIE – FYSICA – CHEMIE
Uitbreiding en verdieping van de basisleerstof uit 3de en 4de jaar.

WISKUNDE: ALGEBRA – MEETKUNDE – ANALYSE - GONIOMETRIE
Uitbreiding en verdieping van de basisleerstof uit 3de en 4de jaar.
Het bestuderen van een oude, dode taal biedt een taalkundige en culturele rijkdom. Dat geldt voor het Latijn, maar evenzeer voor het Grieks. De Griekse beschaving ligt immers voor een groot deel aan de basis van ons westers filosofisch denken en was heel bepalend voor onze cultuur.

Grieks voor gevorderden
Vorig jaar hebben we je geïnitieerd in de Griekse taal. Je maakte al stevig kennis met die oude, rijke taal. Tijd om dieper te graven en er steviger tegenaan te gaan.

We gaan authentieke (echte) Griekse teksten lezen en bestuderen. We lezen verschillende genres. Je maakt kennis met de mythe, het epos (heldendicht), de tragedie, geschiedschrijving …

We laten je zien dat veel moderne verhalen en films op dergelijke teksten zijn gebaseerd (denk aan Troy, Jason en de Argonauten). We graven dieper in de Griekse geschiedenis en leren bijzonder knappe Griekse geleerden en schrijvers beter kennen. Je zal versteld staan wat die duizenden jaren geleden al wisten. Je zal vooral versteld staan hoe groot hun invloed is op ons leven vandaag.

Door de teksten te bestuderen leren we je ook “vertaaltechnieken” aan. Zo leer je steeds sneller en degelijker vertalen. De vaardigheid die je aldus verwerft kan je gebruiken om later andere talen te leren.

Tegelijk breiden we natuurlijk ook je Griekse woordenschat verder uit en bouwen we verder aan een grammaticaal referentiekader.

Grieks moet je zien als het updaten van je brein met een veel beter taal-denk-programma. Wie deze taal goed bestudeerd heeft zal het zich niet beklagen. We leren je immers heel stevig, diep en logisch nadenken en dat is toch een onmisbaar in het leven, niet?
Heb je Duits basis gevolgd en wil je deze taal graag nog verder verdiepen? Schrijf je dan in voor het keuzevak Duits gevorderden.

In dit keuzevak kan je jouw kennis van het Duits verder uitbreiden en zal je opnieuw via muziek, film en quizjes de Duitse cultuur beter leren kennen.

Op het programma staan alvast: je leren uitdrukken in concrete situaties (winkelen, op restaurant gaan, een hotelkamer boeken…), nieuwe “Falsche Freunde” leren kennen en verdieping van de grammatica, maar ook jullie eigen inbreng en suggesties zijn hier meer dan welkom.

Also, bis bald?

Klik op de play knop of ga van slide naar slide

Le français, c'est magnifique! In deze lessenreeks dompelen we de leerlingen onder in de Franse cultuur. We beluisteren liedjes, kijken naar nieuwsfragmenten, korte filmpjes, lezen een fabel, ... om kennis te maken met de Franstalige wereld.

De nadruk ligt hier wel op spreekvaardigheid en -durf. De leerlingen krijgen dus per thema specifieke woordenschat, Franse uitdrukkingen, basisgrammatica en gaan meteen aan de slag om gesprekken te voeren en presentaties te geven.

Heb je een passie voor Frans? Wil je graag meer lef om voor een groep te spreken? Wil je op vakantie in het Frans communiceren? Er zijn zoveel redenen om naar dit keuzevak te komen.

Gevorderden zullen de meer complexere woordenschat en grammatica toepassen dan beginners.
Waarom Spaans leren?

Spaans is een van de belangrijkste talen ter wereld. Zo’n 600 miljoen mensen spreken Spaans. De taal wordt niet alleen in Spanje, maar ook in grote delen van Zuid- en Centraal-Amerika gesproken.

Spaans is dus een praktische taal voor op reis, maar daar blijft het niet bij. Steeds meer leerlingen/studenten nemen deel aan allerlei uitwisselingsprogramma’s in Spanje en Zuid-Amerika. De taal beheersen is dan uitermate interessant. Bovendien leer je niet alleen een nieuwe taal kennen, je leert ook meer over de cultuur van de Spaanstalige landen.

Tijdens de lessen Spaans vertrekken we van concrete, praktische situaties, zoals jezelf voorstellen, iets kopen, op restaurant gaan,... Van daaruit leren we gesproken en geschreven teksten begrijpen, maar ook zelf aan de slag te gaan met de taal. Het doel is om jullie te leren hoe jullie jullie in praktische situaties moeten uitdrukken in het Spaans en de nodige functionele kennis op te doen van de taal aan de hand van woordenschat en grammatica.

Spaans gevorderden:
We bouwen verder op wat we het voorgaande jaar geleerd hebben. We blijven thema’s uit het dagdagelijkse leven behandelen: naar de winkel gaan, uit eten gaan, etc. Verder breiden we onze woordenschat en grammatica ook uit.
Waarom Engels als keuzevak kiezen?

Dat Engels een wereldtaal is, weet iedereen ondertussen wel. Het vlot communiceren in deze taal is tegenwoordig essentieel voor vele mensen.

Tijdens de lessen Engels komen niet alleen de vaardigheden lezen, luisteren, schrijven en spreken aan bod, maar ook woordenschat en grammatica.

Tijdens het keuzevak wordt er gefocust op het spreken. Aan de hand van uiteenlopende thema’s worden de leerlingen op verschillende manieren tot spreken gebracht: dialogen, discussies, presentaties en dergelijke.

Het doel is de leerlingen vlot tot spreken te laten komen, en dit door middel eigen ervaringen, bekeken fragmenten, …
De meeste zaken waarmee iedereen in het dagelijks leven bewust of onbewust wordt geconfronteerd, zijn doordrongen van economische waarde en betekenis.

Binnen het keuzevak “economie” stellen we ons vele vragen waarop we samen antwoorden zoeken aan de hand van allerlei opzoek- en projectwerk. Onze bevindingen gieten we steevast in een mooie gepersonaliseerde presentatie.

Ben je creatief, economisch nieuwsgierig ingesteld en onderzoekend van aard? Dan is dit keuzevak misschien wel iets voor jou!

Economie (Gevorderden)
Heb je reeds een economische basis of volgde je reeds het keuzevak "economie beginners", dan kunnen we enkele economische verschijnselen uitdiepen, of onderhouden.

We lichten een tipje van de sluier:
 • Hoe ontstaat een economische crisis?
 • Hoe complex is een belastingaangifte nu echt?
 • Welke informatie zit verzameld in een resultatenrekening en hoe stel ik dit op?
 • Hoe zit het nu eigenlijk met mijn boekhoudkundige basiskennis? Ben ik nog mee?
 • Gaan we eens enkele cases inzake erfrecht onderzoeken?
 • Zet een klasonderneming op poten en realiseer winst om vervolgens deze opbrengst aan te wenden voor een goed doel.
 • Onderzoek een economisch vraagstuk zelfstandig of in team en onderwijs zelf je medeleerlingen terzake.
 • ...
Op het einde van de tweede graad heb je een mooi referentiekader opgebouwd en kan je al veel maatschappelijke verschijnselen verklaren vanuit economisch perspectief. De aard van het leerproces moet er ook voor zorgen dat je sociaalvaardig en kritisch wordt, zelfstandig leert werken en dat jouw economisch bewustzijn wordt gestimuleerd.
Misschien merk je dat je vaak afgeleid wordt bij het studeren, of raak je soms moeilijk in slaap. Misschien word je helemaal gespannen voor een spreekbeurt of een examen. Of zit je af en toe gewoonweg eventjes slecht in je vel.

In deze training leer je je aandacht focussen, waardoor je makkelijker en efficiënter studeert. Daarnaast trainen we de aandacht ook in loslaten, wat helpt bij slapeloosheid en piekeren.

De training is een combinatie van yoga en meditatietechnieken, op maat van tieners. Ze helpen je omgaan met stress en veerkrachtig en opgewekt in het leven staan.

Inschrijven?

schooljaar 22-23
vanaf 24/4/2022
Klik hier

Meer informatie

Centrum Leren en Werken
Leerlingbegeleiding
't Leerhuis
2de graad
Dagindeling
Onze 10 leefregels

Scroll naar boven