2de graad domein Maatschappij en welzijn
3de en 4de leerjaar

Domein Maatschappij en welzijn

TSO - Sociale en technische wetenschappen:

De ideale richting voor wie een doorstroom ambieert in de sociale sector (onderwijs, verpleegkunde,….) of zich graag verwondert over de wetenschappelijke kant van onze maatschappij. Via proefjes en experimentjes wordt de theorie omgezet in praktijkervaring.
Ook de vakken Huishoudkunde en Opvoedkunde spelen een belangrijke rol doorheen de opleiding: de voedingsstoffen nader bekeken, mogelijke bereidingswijzen, dieetleer, communicatietechnieken, het menselijk gedrag en kinderrechten…. Het komt allemaal ruim aan bod….

Lessentabel :

Vak 3de leerjaar 4de leerjaar
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 1 1
Wiskunde 3 3
Aardrijkskunde 1 1
PV/TV Huishoudkunde / opvoedkunde / praktijk huishoudkunde 7 7
AV/TV Bio-chemie-fysica-natuurwetenschappen 6 6
Geschiedenis 1 1
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Totaal per week 33 33

BSO - Verzorging-voeding :

Je houdt van gezonde, lekkere voeding, ordelijke en nette woonruimten?
Je bent een creatieve duizendpoot, je hebt het hart op de juiste plaats en ziet een toekomst in de zorgsector?
Dan is de richting Verzorging-Voeding iets voor jou.

Lessentabel :

Vak 3de leerjaar 4de leerjaar
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 2 2
Praktijk Huishoudkunde / gezinstechnieken
TV Huishoudkunde / gezinstechnieken
Praktijk huishoudkunde / voeding
TV Huishoudkunde / voeding
19 19
Project algemene vakken 6 6
Frans 2 2
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Totaal per week 34 34

Certificaten zorg :

Ben je sociaal, kom je graag in contact met mensen en kan je goed organiseren en plannen dan is de opleiding logistiek medewerker in de zorginstelling misschien wel iets voor jou!

Je leert verzorgend personeel ondersteunen, zoals bijvoorbeeld bij het bedelen van maaltijden en het onderhouden van verschillende ruimtes en materialen, het verschonen en opdekken van bedden. Je leert er ook hoe je het personeel kan begeleiden in de animatie en je leert alle takken van de zorgsector kennen.
De verzorgende zorgt voor mensen die tijdelijk of permanent hulp nodig hebben met betrekking tot alle activiteiten in het dagelijks leven.
Hij/zij vangt hiermee tijdelijke of permanente tekorten in de zelfzorg op.
De verzorgende waarborgt daarbij de maximale zelfredzaamheid van de zorgvrager.

Leerlingen die zich voor deze opleiding inschrijven moeten de competenties van ‘logistiek helper in de zorginstellingen’ of ‘logistiek assistent in de ziekenhuizen’ bezitten.
De verzorgende/zorgkundige staat de verpleegkundige bij op het vlak van zorgverlening.
Hij/zij werkt binnen een gestructureerde equipe en onder het toezicht van de verpleegkundige.
Hij/zij wordt betrokken bij het bijhouden van het verpleegkundig dossier van de zorgvrager.

De verzorgende/zorgkundige mag welbepaalde verpleegkundige handelingen uitvoeren onder toezicht van een verpleegkundige die hem/haar deze taken toevertrouwt.

Leerlingen die zich voor deze opleiding inschrijven moeten de competenties van ‘verzorgende’ bezitten.
In de richting kinderbegeleider/begeleider in de kinderopvang leer je instaan voor de begeleiding van (een groep) kinderen.
Op onze school leggen we de klemtoon op de praktijk en leer je de dagelijkse taken in de omgang met kinderen toepassen op een veilige en hygiënische manier : verzorging van de kinderen, begeleiden van vrij spel, organiseren van verschillende soorten spelactiviteiten, EHBO toepassen, maaltijdzorg en onderhoud van ruimten.
Op je stage/werk ben je actief betrokken bij de dagelijkse werking door overleg met ouders en collega's te plegen en streef je ernaar dat elk kind zich goed voelt en in de ontwikkeling gestimuleerd wordt door rekening te houden met gevoelens, gewoonten, behoeften, omgeving, leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen.
Ben je enthousiast en verantwoordelijk, kan je structuur bieden en het groepsoverzicht behouden? Heb je een hart voor kinderen? Dan is deze richting zeker iets voor jou!

Certificaten Sportopleiding :

Het doel van de opleiding sportbegeleider is om onze jongeren te leren hoe ze recreatieve sportactiviteiten kunnen ondersteunen en mee begeleiden. Het is belangrijk dat je zowel zelfstandig als in team leert werken. Sportmateriaal klaarzetten, controleren, onderhouden en zo nodig kleine herstellingen uitvoeren horen er bij.

Je leert zowel individuele sporters als sportteams vriendelijk ontvangen, het sportgebeuren voorbereiden en de klanten begeleiden. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de technieken en vaardigheden van de sport waarin je begeleidt,
Je leert zelfstandig en in teamverband animatieactiviteiten zorgvuldig plannen en uitvoeren volgens gegeven instructies.
Je leert activiteiten organiseren die zowel sportief, ludiek, artistiek als avontuurlijk zijn.
Ontspanning, cultuur, eenvoudig amusement, binnen of buitenactiviteiten, vertellen, zingen of dansen ... het schrikt je niet af.
Je leert publiek ontvangen, begeleiden en opwarmen.
Beleefdheid, kunnen improviseren bij onvoorziene omstandigheden en bereid zijn, om te gaan met zowel jongeren, volwassenen als ouderen zijn belangrijk.

Inschrijven?

schooljaar 22-23
vanaf 24/4/2022
Klik hier

Meer informatie

Centrum Leren en Werken
Leerlingbegeleiding
't Leerhuis
2de graad
Dagindeling
Onze 10 leefregels

Scroll naar boven